Науково-практичний коментар до ст. 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
Погіршення середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування) тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), – тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб – від тридцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.
 
Коментар:
 
Об\’єкт: суспільні відносини у сфері охорони рідкісних видів тварин і рослин. Такі відносини регулюються Законом України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 р. Предметом цього правопорушення є рідкісні види тварин і рослин.
Об\’єктивна сторона виражена у вчиненні таких дій:
– погіршення середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України;
– знищення тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України;
– незаконне вилучення тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України, із природного середовища;
– вилучення тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України, з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища;
– порушення умов утримання (вирощування) тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження).
Червона книга України є офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення. Об\’єктами Червоної книги України є рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Підставою для занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України є наявність достовірних даних про чисельність популяцій та їх динаміку, поширення і зміни умов існування, що підтверджують необхідність вжиття особливих термінових заходів щодо їхнього збереження та охорони. Рішення про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України. Ведення Червоної книги України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Залежно від стану та ступеня загрози зникнення видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України, вони поділяються на такі категорії:
– зниклі- види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально створених умовах;
– зниклі в природі – види, які зникли в природі, але збереглися у спеціально ство¬рених умовах;
– зникаючі – види, які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є неймовірним, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій;
– вразливі- види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій;
– рідкісні – види, популяції яких невеликі і нині не належать до категорії тих, які зникають, чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека;
– неоцінені – види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії тих, які зникають, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї;
– недостатньо відомі – види, які не можна віднести до жодної із зазначених категорій через відсутність необхідної повної і достовірної інформації.
Національною комісією з питань Червоної книги України можуть бути внесені пропозиції про встановлення й інших категорій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України.
Суб\’єкт: громадяни та посадові особи.
Суб\’єктивна сторона: це правопорушення може бути вчинено як у формі умислу, так і у формі необережності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code