Науково-практичний коментар до ст. 94 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 94 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об\’єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, – тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
Об\’єктом правопорушення, відповідальність за яке передбачена у коментованій статті, є встановлений порядок зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об\’єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
Відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами, регулюють Закон України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», Гірничий закон України, наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України» 11.11.2002 № 118/573 та інші підзаконні нормативні акти.
Вибухові матеріали (речовини) – хімічні сполуки або суміші речовин, здатні до вибуху (швидкого самопоширюваного перетворення з виділенням великої кількості тепла та утворенням газів (ст. 1 Гірничого закону України). З об\’єктивної сторони це правопорушення є порушенням вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості.
Суб\’єктом правопорушення є працівники підприємств та організацій всіх форм власності, на яких покладається організація та безпосереднє зберігання, використання та облік вибухових матеріалів, а також власники підприємств та організацій або уповноважені ними особи, обов\’язком яких є забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.
Суб\’єктивна сторона: вина у формі умислу або необережності.
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов\’язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров\’ю потерпілого, спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, має наслідком кримінальну відповідальність за ст. 273 Кримінального кодексу України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code