Науково-практичний коментар до ст. 96-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 96-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
Передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об\’єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об\’єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, а також заниження категорії складності об\’єкта будівництва – тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (головного інженера проекту), експерта від дев\’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (головного інженера проекту), експерта від однієї тисячі п\’ятисот до однієї тисячі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення строків надання замовникові висновків (звітів) експертизи проектної та містобудівної документації, надання таких висновків з порушенням установленого порядку, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п\’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення строків реєстрації (відмови в реєстрації) декларації про початок виконання підготовчих робіт та декларації про початок виконання будівельних робіт, видачі (відмови у видачі) дозволу на виконання будівельних робіт, реєстрації (відмови в реєстрації) декларації про готовність об\’єкта до експлуатації та видачі (відмови у видачі) сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта, вимагання під час реєстрації таких декларацій та видачі дозволів і сертифікатів документів, не передбачених законодавством, видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта, збудованого з порушенням будівельних норм, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п\’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до двохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства – тягне за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (архітектора) від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення технічного нагляду з порушенням вимог законодавства – тягне за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює технічний нагляд, від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами шостою або сьомою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (архітектора), на особу, яка здійснює технічний нагляд, від п\’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконання окремих видів робіт, пов\’язаних із створенням об\’єктів архітектури, відповідальним виконавцем, який згідно із законодавством повинен мати кваліфікаційний сертифікат, без отримання в установленому порядку такого сертифіката – тягне за собою накладення штрафу на відповідального виконавця від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною дев\’ятою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, – тягне за собою накладення штрафу на відповідальних виконавців від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною одинадцятою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов\’язковій сертифікації, але не пройшли її, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною тринадцятою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов\’язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев\’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною п\’ятнадцятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї тисячі двохсот до однієї тисячі п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот п\’ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною сімнадцятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від шестисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
Об\’єктом цього правопорушення є порядок проведення комплексної експертизи проектної документації, а також порядок підготовки та надання дозволів на виконання будівельних робіт.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 коментованої статті, полягає у порушенні встановлених нормативно-правовими актами термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обґрунтованої відмови щодо їх надання, термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи. Комплексний висновок відповідно до положень Закону України «Про планування і забудову територій» готується спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури протягом місяця від дня звернення заінтересованої особи. У випадках, передбачених регіональними або місцевими правилами забудови, комплексний висновок готується з урахуванням висновків відповідних землевпорядних, природоохоронних, санітарних та інших органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Свої висновки зазначені органи надають протягом двох тижнів від дня звернення спеціально уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури. У разі надання негативного комплексного висновку заінтересованим особам також надаються роз\’яснення та відповідні рекомендації. Роз\’яснення та рекомендації надаються в письмовій формі протягом одного місяця від дня звернення.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 коментованої статті, полягає у порушенні термінів підготовки та надання дозволів на виконання будівельних робіт, а також у вимаганні під час проведення експертизи та при видачі таких дозволів документів, не передбачених законодавством. Відповідно до положень Закону України «Про планування і забудову територій» дозвіл на будівництво готуються спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури протягом місяця від дня звернення заінтересованої особи. Фізичні та юридичні особи, заінтересовані в здійсненні будівництва об\’єктів містобудування, подають письмову заяву про надання дозволу на будівництво до виконавчого органу відповідної ради або Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації. До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або документ про згоду власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки. Перелік інших документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на будівництво, які додаються до письмової заяви, порядок їх розгляду визначаються регіональними та(або) місцевими правилами забудови. При наданні дозволу на будівництво органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від заявника документи, не передбачені регіональними та(або) місцевими правилами забудови та Законом України «Про планування і забудову територій».
Суб\’єктивна сторона: вина у формі умислу або необережності.
Суб\’єкт правопорушення можуть бути лише посадові особи, до компетенції яких належить підготовка та проведення комплексної експертизи, підготовка та надання дозволів на виконання будівельних робіт.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code