Науково-практичний коментар до ст. 98 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 98 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів
Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, тобто систематичне, без виробничої потреби, недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустаткування; систематична пряма втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; використання без дозволу енергопостачальної організації електричної енергії для опалення службових та інших приміщень, а також для не передбаченої виробничим процесом мети; безгосподарне використання електричної енергії для освітлення – тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд, інженерних об\’єктів та під\’їздів житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію, від п\’яти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
Правопорушення, передбачені коментованою статтею, посягають на встановлені державою принципи енергозберігаючої політики держави, установлені Законом України «Про енергозбереження» та іншими правовими актами.
Об\’єктом правопорушення є ефективне використання енергетичних ресурсів при їх споживанні підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами.
З об\’єктивної сторони правопорушення полягає у порушенні вимог в сфері енергозбереження, встановлюваних державними стандартами, технічними нормами й правилами, що є обов\’язковими для виконання на всій території України. Під енергозбереженням необхідно розуміти діяльність, яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів.
Суб\’єктивна сторона: вина у формі умислу або необережності.
Суб\’єктами правопорушення, передбаченого ч. 1 коментованої статті, може бути лише визначене коло посадових осіб: керівники підприємств, установ, організацій, їх заступники; головні інженери, головні енергетики (головні механіки) підприємств; начальники цехів; керівники адміністративно-господарських служб установ і організацій. Суб\’єктами правопорушення, передбаченого ч. 2 коментованої статті, можуть бути посадові особи, відповідальні за експлуатацію споруд, інженерних об\’єктів та під\’їздів житлових будинків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code