Науково-практичний коментар до ст. 116-3 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 116-3 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 116-3. Порушення правил реєстрації торговельних суден
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
Ухилення від обов\’язкової реєстрації судна – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п\’яти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері державної реєстрації торговельних суден. Вимоги до реєстрації та обліку торговельних суден в Україні визначені у Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 р. № 1069. Реєстрація судна в Україні означає внесення відомостей про нього до одного з відповідних реєстраційних документів: а) Державного суднового реєстру України; б) Суднової книги України. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах (судновласник, фрахтувальник). Судно може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки одним органом державної реєстрації. Реєстрація здійснюється на підставі погодженої в Інспекції Головного державного реєстратора флоту письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мінтрансом, що подається капітанові морського порту. До заяви додаються такі документи: а) заповнена судновласником анкета Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мінтрансом; б) копія документа, що підтверджує право власності на судно; в) копія обмірного свідоцтва; г) копія свідоцтва про придатність судна до плавання; д) копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна); е) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу; є) копія страхового полісу або іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна; ж) свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним прапором України, якщо воно видавалося; з) копія договору морської іпотеки або довідки про підтвердження відсутності заставних зобов\’язань на судно; и) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб\’єкта підприємницької діяльності. На підставі поданих документів Інспекція Головного державного реєстратора флоту готує висновок про реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або відмову у його реєстрації з обґрунтуванням причин. Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його реєстрації приймається протягом 10 днів з дня одержання заяви і необхідних документів. У разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру, капітан морського порту на підставі письмового погодження Інспекції Головного державного реєстратора флоту видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. Документ, що підлягає заміні, здається капітанові цього порту.
Об\’єктивна сторона правопорушення полягає у порушенні правил реєстрації торговельних суден шляхом: а) неповідомлення або несвоєчасного повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін; б) ухиленні від обов\’язкової реєстрації судна. Щодо обов\’язкової реєстрації судна – див. коментар до ст. 116 КпАП. Правопорушення вчинюється у формі бездіяльності.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю умислу або необережності.
Суб\’єктом правопорушення можуть бути судновласник (юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних підставах), власник судна (суб\’єкт права власності або особа, яка здійснює стосовно закріпленого за нею судна права, до яких застосовуються правила про право власності) або фрахтувальник за бербоут-чартером (за договором фрахтування судна на певний час судновласник зобов\’язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на певний час. Надане фрахтувальнику судно може бути укомплектоване екіпажем (тайм-чартер) або не споряджене і не укомплектоване екіпажем (бербоут-чартер).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code