Науково-практичний коментар до ст. 135-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 135-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 135-1. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати
Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу, а також знаків поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну та відбитків маркувальних машин – тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або які завдали шкоди у великих розмірах, – тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти дії, які завдали шкоди у розмірі, що перевищує п\’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар
 
17 січня 2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», яким було гуманізовано (пом\’якшено відповідальність з кримінальної на адміністративну) відповідальність в системі заходів державного примусу та її ролі в забезпечені захисту суспільних відносин.  Необхідність прийняття названого Закону, на думку законодавців, була обумовлена як тим, що надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність господарюючих суб’єктів створювало істотні перешкоди для реалізації конституційно закріпленого права громадян на зайняття підприємницькою діяльністю, так і невиправдано широкім колом законодавчо встановлених підстав для застосування покарання у  вигляді позбавлення волі за вчинення злочинів в економічній сфері, що не сприяло відшкодуванню засудженими заподіяної ними шкоди. Отже з’явилась потреба у приведенні положень вітчизняного законодавства, що встановлює юридичну відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері економіки та господарської діяльності, у відповідність із європейськими стандартами, згідно з якими за скоєння зазначених правопорушень пріоритет надається застосуванню фінансових санкцій. Метою Закону є гуманізація існуючих у законодавстві України санкцій за скоєння кримінальних правопорушень у сфері економіки і господарської діяльності. Законом встановлюється, що за вчинення злочинів у господарської сфері замість покарання у вигляді  позбавлення волі слід запровадити санкцію у вигляді штрафу.  Штраф може бути замінений судом  на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням. Разом із цим Закон скасовує кримінальну відповідальність за ті діяння у сфері господарської діяльності, які на сьогодні втратили ознаки підвищеної су спільної небезпеки, достатньої для переслідування їх у кримінальному порядку. Прийняття Закону сприятиме підвищенню стандартів гуманізму щодо регулювання питання притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері економіки та  господарської діяльності,а також забезпечить додаткові надходження до Державного бюджету України.
 
Зокрема, із розділу VІІ Особливої частини КК України «Злочини у сфері господарської діяльності» були виключені такі статті, як: 215 «Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків», 201 «Контрабанда» – покарання за контрабанду товарів, 202 «Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг», 203 «Зайняття забороненими видами господарської діяльності», 207 «Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті», 208 «Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків», 214 «Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», , 217 «Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма», 218 «Фіктивне банкрутство», 220 «Приховування стійкої фінансової неспроможності», 221 «Незаконні дії у разі банкрутства», 223 «Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску», 225 «Обман покупців та замовників», 226 «Фальсифікація засобів вимірювання», 228 «Примушування до антиконкурентних узгоджених дій», 234 «Незаконні дії щодо приватизаційних паперів», 235 «Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання» із одночасним встановленням адміністративної відповідальності за дії, передбачені цими статтями, шляхом доповнення КУпАП новими статтями 135-1 (за підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків), 162-1, 162-2, 162-3, 164-15, 164-16, 166-14 – 166-18, 171-2 та 189-3.
Варто додати наступне. У разі несплати штрафу у сумі не більше 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочення його сплати суд замінює несплачену суму штрафу громадськими роботами із розрахунку одна година громадських робіт – за один установлений законодавством н.м.д.г. або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт – за 20 установлених законодавством н.м.д.г., але не більше ніж на два роки.
У разі несплати штрафу у сумі понад 3 000 н.м.д.г., призначеного як основне покарання, та відсутності підстав для розстрочення його сплати суд замінює несплачену суму штрафу позбавленням волі із розрахунку один день позбавлення волі – за 8 н.м.д.г. у таких межах:
1) від 1 до 5 років позбавлення волі – у разі призначення штрафу за вчинення злочину середньої тяжкості;
2) від 5 до 10 років позбавлення волі – у разі призначення штрафу за вчинення тяжкого злочину;
3) від 10 до 12 років позбавлення волі – у разі призначення штрафу за вчинення особливо тяжкого злочину.
Примітка: зазначені законодавчі зміни внесені Законом України від 15.11.2011 р. №4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», який набрав чинності 17 січня 2012 року.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code