Науково-практичний коментар до ст. 146 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 146 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України
Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян – суб\’єктів господарської діяльності – від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян – суб\’єктів господарської діяльності – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.
 Коментар:
Об\’єктом правопорушень, передбачених коментованою статтею, є суспільні відносини в сфері зв\’язку.
Об\’єктивна сторона правопорушень, передбачених ч. 1 коментованої статті, є порушенням правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України. Радіоелектронний засіб – це технічний засіб, призначений для передавання та(або) приймання радіосигналів радіослужбами. Радіослужби – це визначені Регламентом радіозв\’язку Міжнародного союзу електрозв\’язку служби передавання та(або) приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу. Випромінювальний пристрій є технічним пристроєм, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв\’язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом. Визначення радіочастотного ресурсу України – див. у коментарі до ст. 145 КпАП.
Відповідно до положень Закону України «Про радіочастотний ресурс України» необхідною умовою експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою є дозвіл на його експлуатацію – документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій. Експлуатація (використання) на території України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонів, мобільних терміналів, радіомікрофонів, радіокерованих іграшок та інших радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, типи яких визначаються Національною комісією з питань регулювання зв\’язку (НКРЗ) у відповідному переліку, здійснюються на бездозвільній та безоплатній основі. Щодо ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України див. у коментарі до ст. 145 КпАП.
Користування радіочастотним ресурсом – це діяльність, пов\’язана із застосуванням радіоелектронних засобів та(або) випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальні і загальні. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов\’язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов\’язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України, а також Міністерства транспорту України в частині застосування радіоелектронних засобів об\’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів. До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать користувачі, які не внесені до цього переліку, визначеного ч. 2 ст. 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України». Користувачі радіочастотного ресурсу України зобов\’язані: 1) дотримуватися стандартів, норм і правил використання радіочастотного ресурсу України; 2) дотримуватися умов, визначених у ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом України та в дозволах на експлуатацію;
3) повідомляти НКРЗ або Генеральний штаб Збройних сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно про припинення користування радіочастотним ресурсом України; 4) надавати представникам Державної інспекції зв\’язку або Генерального штабу Збройних сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також пред\’являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які належать до питань користування радіочастотним ресурсом України; 5) вносити платежі та збори, передбачені законом, а також у встановленому НКРЗ порядку плату за радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування. Спеціальні користувачі зобов\’язані використовувати радіочастотний ресурс України виключно для виконання функціональних обов\’язків без права використання його для здійснення підприємницької діяльності та(або) передачі в користування іншим особам.
Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі. Відповідні дозволи надаються Українським державним центром радіочастот у порядку, встановленому НКРЗ. Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації яких не потрібні дозволи, визначає НКРЗ. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам. НКРЗ у межах своїх повноважень може запроваджувати додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не дозволених до застосування в Україні. Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначає Генеральний штаб Збройних сил України.
Суб\’єктивна сторона правопорушень, передбачених коментованою статтею, характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушень можуть бути лише посадові особи та громадяни -суб\’єкти підприємницької діяльності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code