Науково-практичний коментар до ст. 163-7 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 163-7 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії
Здійснення посадовою особою суб\’єкта господарювання операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції, або з порушенням умов ліцензування, – тягне за собою накладення штрафу від п\’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов\’язані з отриманням доходу у великих розмірах, – тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 Коментар:
 
Дана стаття передбачає адміністративну відповідальність за здійснення операцій з цінними паперами, які належать до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції, або з порушенням умов ліцензування.
 
Кваліфікуючою ознакою отримання доходу у великих розмірах, тобто, якщо сума доходу від цього правопорушення у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
Об\’єктом є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів та професійної діяльності на фондовому ринку (див. Закони України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”, \”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\”).
Суб\’єктом правопорушення є посадова особою суб\’єкта господарювання.
 
Об\’єктивна сторона правопорушення виражається у здійсненні операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції або з порушенням умов ліцензування (формальний склад).
Відповідно до статті 1 Закону України \”Про цінні папери та фондовий ринок\” професійні учасники ринку цінних паперів – це особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.
Відповідно до статті 4 цього ж Закону ліцензуванню підлягають такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів:
1) брокерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
2) дилерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;
3) андеррайтинг – розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента;
4) діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;
5) діяльність з управління активами – професійна діяльність учасника фондового ринку – компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на праві власності;
6) діяльність з управління іпотечним покриттям – діяльність, що провадиться управителем іпотечного покриття від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління іпотечним покриттям та передбачає представництво інтересів власників іпотечних облігацій, здійснення контролю за додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, здійснення контролю за своєчасністю та повнотою здійснення емітентом платежів за звичайними іпотечними облігаціями, забезпечення відповідності іпотечного покриття вимогам законодавства, виконання інших функцій, визначених законодавством;
7) депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів – діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів;
8) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів- діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;
9) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів – збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів і власників;
10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв\’язання спорів між членами організатора торгівлі;
11) розрахунково-клірингова діяльність – діяльність з визначення взаємних зобов\’язань за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними.
Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з урахуванням вимог статей ] 3 та 19 Закону України \”Про ліцензування певних видів господарської діяльності\”.
Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національно! комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.
У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів особи, які здійснюють таку діяльність, зобов\’язані додержувати встановлених обов\’язкових нормативів достатності власних коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code