Науково-практичний коментар до ст. 163-8 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 163-8 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 163-8. Маніпулювання на фондовому ринку
Умисні дії посадової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, – тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від п\’ятисот до семисот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар:
 
Основним безпосереднім об\’єктом даного правопорушення є фондовий ринок у частині встановленого порядку ціноутворення на ринку цінних паперів, а додатковим – власність.
Об\’єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі. При цьому ознаки таких дій мають бути встановлені законом щодо державного регулювання ринку цінних паперів. Наразі таким є Закон \”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\”, у ст. 10-1 якого вказані дії визнаються маніпулюванням цінами на фондовому ринку, а також Порядком запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі, затвердженим Рішенням від 14.06.2011р. №716 Державної коміссії з цінних паперів на фондовому ринку. 
 
Маніпулюванням цінами на фондовому ринку є: 
– здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж  цінних  паперів,  які  надають або  можуть надавати  уявлення  щодо  поставки,  придбання  або  ціни  цінного папера, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за  попередньою  змовою  групою  осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;
– здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на  купівлю  або  продаж  цінних  паперів  шляхом вчинення умисних протиправних  дій,  у  тому  числі  шахрайства   чи   використання інсайдерської інформації;
– поширення інформації через засоби масової інформації,  у тому числі електронні засоби масової інформації,  або будь-якими іншими способами,  яке призводить або може призвести до введення в  оману учасників ринку щодо ціни,  попиту, пропозиції або обсягів торгів цінних паперів на фондовій біржі,  що не  відповідають  дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію,  знала або повинна  була  знати,  що ця інформація була недостовірною;
– купівля або   продаж   цінних   паперів    перед    закриттям торговельної  сесії  фондової  біржі  з  метою  введення  в  оману учасників ринку щодо цін,  які  склалися  наприкінці  торговельної сесії;
– неодноразове протягом торговельного дня укладення  двома  або більше  учасниками торгів угод купівлі чи продажу цінних паперів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта,  за якими кожен  з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж цінного папера за однаковою ціною в  однаковій  кількості або  які  не мають очевидного  економічного  сенсу або очевидної законної мети хоча  б  для  одного  з  учасників  торгів  (або їх клієнтів),  а  також  надання  клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї  або  більше угод з одним і тим самим цінним папером,  під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
– неодноразове протягом   торговельного   дня   здійснення  або намагання здійснити операції чи  надання  заявки  на купівлю  або продаж  цінних паперів,  що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети,  якщо за  результатами  таких  торгів власник таких цінних паперів не змінюється;
– неодноразове невиконання    учасником     біржових     торгів зобов\’язань   за   біржовими   контрактами,   укладеними  протягом торговельного дня у власних інтересах  або  за  рахунок  клієнтів, якщо  укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни цінного папера, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого папера;
– укладення на фондовій біржі угод з цінним папером  за  ціною, що  має  суттєве  відхилення від ціни відповідного цінного папера, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії  (поточна ціна)  шляхом  подання  безадресних заявок,  за  умови,  що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких)  існувала попередня  домовленість  про придбання або продаж цінного папера за ціною,  що має суттєве відхилення  від поточної ціни. 
 
 
Не є маніпулюванням цінами на фондовій біржі дії, що мають на меті:
– підтримання цін  на  емісійні  цінні  папери  у  зв\’язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником  біржових  торгів  на  підставі  відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;
– підтримання цін  на  цінні  папери відкритих або інтервальних інститутів  спільного  інвестування  у  зв\’язку  з  їх  викупом  у випадках, встановлених законом;
– підтримання цін,  попиту,  пропозиції  або   обсягів   торгів цінними  паперами,  за  умови,  що  такі  дії вчиняються учасником біржових торгів  на  підставі  відповідного  договору  з  фондовою біржею.
Не є маніпулюванням на фондовому  ринку  дії,  що  вчиняються органами державної влади у зв\’язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом. 
 
Об\’єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів та професійної діяльності на фондовому ринку (див. Закони України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”, \”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\”).
Об\’єктивна сторона правопорушення виражається у здійсненні дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів (формальний склад).
Суб\’єктом правопорушення є службова особа учасника фондового ринку. Учасниками фондового ринку є емітенти, інвестори, саморегульовані організації та професійні учасники фондового ринку.
Суб\’єктивна сторона характеризується умислом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code