Науково-практичний коментар до ст. 163-9 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 163-9 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 163-9. Незаконне використання інсайдерської інформації
Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, – тягне за собою накладення штрафу від п\’ятисот до семисот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв\’язку з виконанням ними трудових (службових) обов\’язків або договірних зобов\’язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників фондового ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов\’язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження.
 Коментар:
 
Згідно ч. 4 ст. 45 Закону України від 23 лютого 2006 р. \”Про цінні папери та фондовий ринок\”, відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законом. Частина 1 ст. 45 зазначеного Закону забороняє інсайдерам, а так само особам, які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською інформацією: 1) вчиняти з її використанням на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів; 2) передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам (крім розкриття цієї інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов\’язків та в інших випадках, передбачених законодавством); 3) давати будь-якій іншій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких особа володіє інсайдерською інформацією.
 
Об\’єктом даного адміністративного правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів та провадження професійної діяльності на фондовому ринку (див. Закони України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”, \”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\”).
Об\’єктивна сторона правопорушення виражається у незаконному розголошенні, передачі або наданні доступу до інсайдерської інформації, а так само наданні з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчиненні з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів). яких стосується інсайдерська інформація.
Відповідно до статті 44 Закону України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”, інсайдерська інформація – це неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених законом.
Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.
Інформація не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відповідно до закону.
Особі, яка володіє інсайдерською інформацією, забороняється:
вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;
передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов\’язків та в інших випадках, передбачених законодавством;
давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів), щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.
Фондова біржа повинна повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами та/або похідними (деривативами), які здійснюються на такій фондовій біржі, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація (стаття 45 ЗУ \”Про цінні папери та фондовий ринок\”).
Суб\’єкт адміністративного проступку – спеціальний (посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв\’язку з виконанням ними трудових (службових) обов\’язків або договірних зобов\’язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників фондового ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов\’язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження).
Суб\’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.
Цілком очевидно, що без розроблення якісної, за участю фахівців Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку криміналістичної методики розслідування незаконного використання інсайдерської інформації та професійного застосування цієї методики дана стаття носитиме декларативний характер і поповнює когорту так званих \”мертвих\” правових заборон — при тому, що передбачена цією нормою поведінка є поширеною у сучасній господарській практиці України та, як вже доведено в юридичній літературі, є суспільно небезпечною.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code