Науково-практичний коментар до ст. 164-13 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 164-13 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар:
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері державного регулювання діяльності, пов\’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць. Зазначені відносини регулюються Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб\’єктів господарювання, пов\’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17.01.2002 р. № 2953-ИІ, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски, що імпортуються» від 26.04.2003 р. № 623, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 р. № 71/382 та деякими іншими нормативно*правими актами.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва. Диск для лазерних систем зчитування – це будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об\’єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації. Сировина – це оптичний полікарбонат, що використовується у виробництві дисків для лазерних систем зчитування та матриць. Правопорушення може вчинюватися шляхом здійснення господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії; виробництва дисків для лазерних систем зчитування, без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів; виробництва дисків для лазерних систем зчитування без дозволу осіб, яким належить авторське право та(або) суміжні права; експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини без наявності ліцензії; невиконання вимог щодо технологічного забезпечення виробником нанесення на дисках для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів ліцензованим обладнанням тощо.
Виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб\’єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов, які встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб\’єктів господарювання, пов\’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, зобов\’язаний: а) виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях; б) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із записом інформації – спеціальний ідентифікаційний код; а на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування без запису інформації – код прес-форми, з якої його було виготовлено; в) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням; г) повідомляти центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності про будь-які зміни, що сталися щодо відомостей, зазначених у ліцензії та в додатку до ліцензії, протягом трьох робочих днів від дня настання таких змін; д) виробляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об\’єкти авторського права та(або) суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права; е) вести облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, а також придбання, зберігання, використання сировини для їх виробництва; є) зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов\’язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, який зберігає їх протягом трьох років відповідно до вимог Закону України «Про обов\’язковий примірник документів» № 595-14. Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування, матриць затверджується Кабінетом Міністрів України; ж) надавати посадовим особам центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності при проведенні перевірок у присутності керівника суб\’єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, що стосуються предмета перевірки, доступ до ліцензованих приміщень та забезпечувати умови для їх проведення.
Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії забороняється. Ліцензування експорту(імпорту) дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки відповідно до законів України «Про особливості державного регулювання діяльності суб\’єктів господарювання, пов\’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про зовнішньоекономічну діяльність».
Суб\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у наявності вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктом правопорушення може бути як посадова особа суб\’єкта господарювання, що здійснює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, так і фізична особа.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code