Науково-практичний коментар до ст. 165-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 165-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 165-1. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування і загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування
Порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов\’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України\”Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування\”і\”Про загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування\”, порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п\’яти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами накопичувальної системи загальнообов\’язкового державного пенсійного страхування – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар:
Конституція України визначає гарантований мінімум прав і свобод, до якого можуть бути долучені додаткові гарантії. Такою гарантією є закріплене ст. 46 Основного Закону України право кожного громадянина на соціальний захист, у тому числі у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов\’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері загальнообов\’язкового державне пенсійного страхування. Вони регулюються Законами України «Про загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-1V, «Про збір на обов\’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, постановами Пенсійного фонду України «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» від 31.01.2005 р. № 3-1, «Про затвердження Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов\’язкового державного пенсійного страхування» від 10.06.2004 р. № 7-6, «Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов\’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів» від від 19.01.2002 р. № 2-4 та іншими нормативно-правовими актами.
Об\’єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні таких діянь: ухилення громадян-підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, як платників обов\’язкових страхових внесків, приховування (заниження) службовою особою підприємства, установи, організації фонду оплати праці та громадянами-підприємцями і адвокатами суми доходу, з яких обчислюються внески на пенсійне страхування, порушення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та строків перерахування внесків до Пенсійного фонду України, несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне страхування. Страхові внески – це кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов\’язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; а також кошти, сплачені на загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону України «Про загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування». Платниками страхових внесків є страхувальники, перелік яких міститься у ст. 14 зазначеного Закону. До них належать такі роботодавці: підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об\’єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об\’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи – суб\’єкти підприємницької діяльності та інші особи, (зокрема, юридичні та фізичні особи – суб\’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру. Крім того, страхувальниками є фізичні особи – суб\’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. До членів сімей фізичних осіб – суб\’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать: дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою – суб\’єктом підприємницької діяльності, але разом з ним здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю; а також особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов\’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків із дня їх реєстрації у територіальному органі Пенсійного фонду.
Відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування» страхувальник зобов\’язаний: 1) зареєструватися в територіальних органах Пенсійного фонду в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, як платник страхових внесків у десятиденний термін із дня: отримання свідоцтва про державну реєстрацію як суб\’єкта підприємницької діяльності; отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої діяльності; прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу; зміни юридичного статусу чи адреси, якщо відповідно до закону державна реєстрація таких установ, організацій та відокремлених підрозділів не проводиться; укладення трудового договору з найманим працівником; зміни прізвища, ім\’я та по батькові. Страхувальник зобов\’язаний зареєструватися в територіальних органах Пенсійного фонду незалежно від того, чи він фактично веде господарську діяльність та провадить розрахунки з оплати праці, чи ні; 2) вести облік виплат (доходу) застрахованої особи за кожним календарним місяцем та календарним роком, зберігати ці дані за період до 01.07.2000 р. протягом 75 років, а за період після цієї дати – протягом усього часу сплати страхових внесків та протягом п\’яти років після припинення їх сплати на паперових носіях та в електронному вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа, після чого дані передаються до архіву на належне зберігання протягом 70 років згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України; 3) допускати посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду до перевірок правильності обчислення та сплати страхових внесків, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок; 4) подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом; 5) надавати безоплатно застрахованій особі та на вимогу – членам сім\’ї померлої застрахованої особи відомості про заробітну плату (дохід), суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються застрахованої особи та подаються до територіальних органів Пенсійного фонду; 6) нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески; 7) пред\’являти на вимогу виконавчих органів Пенсійного фонду та застрахованих осіб, за яких страхувальник сплачує страхові внески, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; 8) вимагати в разі прийому на роботу або укладення відповідного договору із фізичною особою пред\’явлення нею свідоцтва про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування; 9) повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про прийом на роботу або укладення відповідного договору з фізичного особою, яка не зареєстрована в системі загальнообов\’язкового державного пенсійного страхування (у тому числі вперше приймається на роботу) або не пред\’явила на вимогу страхувальника свідоцтво про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, і подавати необхідні відомості та документи для реєстрації зазначеної особи; 10) отримати в територіальному органі Пенсійного фонду від імені фізичної особи, яку він зобов\’язаний зареєструвати у системі загальнообов\’язкового державного пенсійного страхування, свідоцтво про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування та видати його застрахованій особі; 11) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду: про ліквідацію (реорганізацію) підприємства, установи, організації У десятиденний термін із дня прийняття відповідного рішення; про зміну облікових реквізитів підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження, юридичної адреси в десятиденний термін із дня виникнення відповідних змін; про відкриття або закриття поточних рахунків у банках чи в органах Державного казначейства України,  які використовуються для здійснення відповідної діяльності; про чисельність найманих працівників, розмір їх заробітної плати (доходу) за встановленою формою звітності; про зміну відомостей, що вносяться до системи персоніфікованого обліку, про застраховану особу, за яку або на користь якої ним сплачуються страхові внески, у десятиденний термін із дня одержання цих відомостей; 12) виконувати інші вимоги, передбачені законодавством.
Суб\’єктивна сторона цього правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушення є посадові та фізичні особи, які є платниками страхових внесків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code