Науково-практичний коментар до ст. 166-2 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 166-2 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 166-2. Неправомірні угоди між підприємцями
Укладання угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими ознаками з метою їх монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців – тягне за собою накладення штрафу на керівників (розпорядників кредитів) підприємств (об\’єднань, господарських товариств тощо) у розмірі до п\’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, – до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар:
Об\’єктом правопорушень, передбачених коментованою статтею, є суспільні відносини у сфері захисту суб\’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції (див. коментар до ст. 1243 КпАП).
Об\’єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні таких діянь: укладенні угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, розподілі ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими ознаками з метою їх монополізації, усуненні з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців. Щодо порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них див. коментар до ст. 1652 КпАП. Усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців може здійснюватися шляхом схилення до бойкоту господарюючого суб\’єкта (підприємця), схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника), схилення господарюючого суб\’єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом тощо.
Схиленням до бойкоту господарюючого суб\’єкта (підприємця) вважається спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних зв\’язків із цим господарюючим суб\’єктом (підприємцем). Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, До надання постачальником конкуренту покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без достатніх на те підстав. Схиленням господарюючого суб\’єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом іншого господарюючого суб\’єкта (підприємця) є вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання господарюючого суб\’єкта (підприємця) – учасника договору до невиконання або виконання неналежно договірних зобов\’язань перед цим конкурентом шляхом надання або пропонування господарюючому суб\’єкту (підприємцю) – учаснику договору, безпосередньо або через посередника, матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.
Суб\’єктивна сторона характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.
Суб\’єктами правопорушення є керівники (розпорядники кредитів) суб\’єктів господарювання (підприємств, об\’єднань, господарських товариств тощо).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code