Науково-практичний коментар до ст. 166-6 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 166-6 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 166-6. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
Неподання в установлений законом строк державному реєстраторові документів, обов\’язкове подання яких встановлено законом для припинення юридичної особи, чи подання недостовірних відомостей у таких документах, – тягнуть за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора або на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора або на посадових осіб від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від ста до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ухилення голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від проведення припинення юридичної особи або від складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта, обов\’язкове подання якого встановлено законом для проведення припинення юридичної особи, – тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі на вимогу органів державної податкової служби або Пенсійного фонду України для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов\’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, інших сум, що пов\’язані із такими зобов\’язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органу державної податкової служби інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів під час припинення юридичної особи – тягнуть за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від ста до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами третьою – п\’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від ста п\’ятдесяти до двохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідальність за порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця не застосовується до голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якщо такі порушення відбулися внаслідок недотримання органами державної податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України строків надання відповідних довідок та проведення відповідних перевірок.
Безпідставне заперечення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи –  підприємця – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування від двохсот до двохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Непроведення або несвоєчасне проведення органами податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України перевірок, пов\’язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи –  підприємця, та ненадання або несвоєчасне надання відповідних довідок про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів або єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби, фонди соціального страхування та Пенсійний фонд України, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб державної податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України від двохсот до двохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар:
Об\’єктом правопорушень, передбачених коментованою статтею, є суспільні відносини у сфері фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи. Зазначені відносини регулюються законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ, «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ, постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок діяльності комісії для ліквідації міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади» від 08.02.1996 р. № 170, Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 та іншими нормативно-правовими актами. Як передбачає ч. 1 ст. 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується: 1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, зокрема у зв\’язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її (було) створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами; 2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ визначає, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації-Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов\’язаних з ліквідацією підприємства, зокрема, оцінку майна і зобов\’язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.
Об\’єктивна сторона правопорушень, передбачених ч. 1 коментованої статті, полягає у вчиненні таких діянь: неподанні або несвоєчасному поданні, поданні за невстановленою формою чи поданні недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов\’язаних із ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи.
Об\’єктивна сторона правопорушень, передбачених ч. 2 коментованої статті, полягає у веденні з порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, пов\’язаних із ліквідацією юридичної особи, зокрема, оцінку майна і зобов\’язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що здійснюється відповідальними за це особами.
Об\’єктивна сторона правопорушень, передбачених ч. З коментованої статті, полягає в ухиленні голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, від організації ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов\’язаних з ліквідацією юридичної особи, зокрема, оцінку майна і зобов\’язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу.
Суб\’єктивна сторона характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушення є голови ліквідаційних комісій, ліквідатори, а також інші відповідальні особи, залучені до ліквідації юридичної особи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code