Науково-практичний коментар до ст. 166-13 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 166-13 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 166-13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
Затвердження з порушенням вимог закону правил фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи внесення до них змін, що призвело до звуження зобов\’язань перед довірителем або власником сертифіката фонду операцій з нерухомістю, – тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ухилення від виконання управителем фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю перед довірителями зобов\’язань, встановлених правилами фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи договорами про участь у фонді фінансування будівництва або проспектом емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, – тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ненадання управителем фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю інформації про їх діяльність на поданий в установленому порядку запит – тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар:
 
1. Об\’єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла (див. Закон України \”Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю\”).
2. Об\’єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1) затвердження з порушенням вимог закону правил фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи внесення до них змін, що призвело до звуження зобов\’язань перед довірителем або власником сертифіката фонду операцій з нерухомістю (формальний склад);
2) ухилення від виконання управителем фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю перед довірителями зобов\’язань, встановлених правилами фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи договорами про участь у фонді фінансування будівництва або проспектом емісії сертифікатів фонду операцій, з нерухомістю (формальний склад);
3) ненадання управителем фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю інформації про їх діяльність на поданий в установленому порядку запит (формальний склад).
Згідно ст. 2 ЗУ \”Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю\” Правила фонду (Правила ФФБ, Правила ФОН) – це система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися усі суб\’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам закону. Визначення кожного учасника системи, їх права та обов\’язки встановлено Законом \”Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю\”.
3. Суб\’єкт адміністративного проступку – спеціальний (посадові особи відповідної юридичної особи, уповноважені на здійснення від імені цієї юридичної особи юридичних дій, спрямованих на встановлення, зміну або припинення правовідносин у сфері фінансово-кредитних механізмів будівництва житла і управління майном).
4. Суб\’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code