Науково-практичний коментар до ст. 171-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 171-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 171-1. Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань
Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки неуповноваженими повірочними та неатестованими або неакредитованими калібрувальними лабораторіями; порушення правил виконання вимірювань та умов використання їх результатів у сферах, на які поширюється державний метрологічний нагляд, а також проведення вимірювань у цих сферах з використанням неатестованих методик або неатестованими вимірювальними лабораторіями, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян – суб\’єктів підприємницької Діяльності від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар:
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері забезпечення єдності вимірювань в Україні.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки неуповноваженими повірочними та неатестованими або неакредитованими калібрувальними лабораторіями; порушенні правил виконання вимірювань та умов використання їх результатів у сферах, на які поширюється державний метрологічний нагляд, а також проведення вимірювань у цих сферах з використанням неатестованих методик або неатестованими вимірювальними лабораторіями. Повірочна лабораторія – це підприємство, установа, організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює повірку засобів вимірювальної техніки; калібрувальна лабораторія – підприємство, установа, організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки; вимірювальна лабораторія – підприємство, установа, організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює вимірювання фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції, за винятком вимірювань, пов\’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів, послуг, з документальним оформленням їх результатів. Порядок атестування зазначених лабораторій визначено Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 р. № 113/98-ВР.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушення є посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадяни – суб\’єкти підприємницької діяльності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code