Науково-практичний коментар до ст. 172 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 172 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Коментар:
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері забезпечення єдності вимірювань в Україні.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд. Об\’єктами державного метрологічного контролю і нагляду є: засоби вимірювальної техніки; методики виконання вимірювань; кількість фасованого товару в упаковках. Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час: робіт із забезпечення охорони здоров\’я; робіт із забезпечення захисту життя та здоров\’я громадян; контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів; контролю стану навколишнього природного середовища; контролю безпеки умов праці; геодезичних і гідрометеорологічних робіт; торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв\’язку; податкових, банківських і митних операцій; обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та фізичними особами – суб\’єктами підприємницької діяльності; робіт, пов\’язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна; робіт із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність якого визначена законодавством; робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя; робіт з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг; реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів. Порядок здійснення державного метрологічного нагляду встановлено Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від Ц.02.1998 р. № 113/98-ВР.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушення є посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадяни – суб\’єкти підприємницької діяльності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code