Науково-практичний коментар до ст. 173-2 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 173-2 Кодексу про адміністративні правопорушення України
Стаття 173-2. Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми
Вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім’ї, –
тягнуть за собою громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин або адміністративний арешт на строк до семи діб.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –
тягнуть за собою громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Коментар:
Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері захисту прав громадян.
Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає в умисному вчиненні будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а також у невиконанні захисного припису особою, стосовно якої він винесений. Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ насильство в сім`ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.
Протиправні дії за цією статтею можуть мати характер фізичного, психологічного чи економічного насильства. Фізичне насильство в сім’ї – це умисне насильство, яке не завдає фізичного болю і не спричиняє тілесних ушкоджень (наприклад, нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв). Психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю. Економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до порушення фізичного чи психічного здоров’я.
Завдання шкоди фізичному або психічному здоров’ю потерпілого є необов’язковим для кваліфікації.
Одним із видів протиправних дій, які є об’єктивною стороною цього правопорушення є невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений під яким необхідно розуміти спеціальну форму реагування служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах дітей щодо захисту жертви насильства в сім’ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім’ї, забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім’ї. Захисним приписом особи, стосовно якої він винесений, може бути заборонено чинити певну дію (дії*) стосовно жертви насильства в сім’ї, а саме: чинити конкретні акти насильства в сім’ї; отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства в сім’ї; розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва насильства в сім’ї за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме особі, яка вчинила насильство в сім’ї; відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово перебуває не за місцем спільного проживання членів сім’ї; вести телефонні розмови з жертвою насильства в сім’ї.
Ще одним із видів протиправних дій, які є об’єктивною стороною цього правопорушення є непроходження корекційної програми. Законом України „Про попередження насильства в сім’ї” визначено поняття „корекційна програма” – це програма, спрямована на формування гуманістичних цінностей та ненасильницької поведінки особи, яка вчинила насильство в сім’ї. Корекційна програма розробляється відповідно до статті 8 вищезазначеного Закону кризовими центрами, що утворюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, об’єднаннями громадян у порядку, визначеному законодавством, відповідно до соціальних потреб регіону. Забезпечення проходження корекційних програм відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 3131-386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  від 30 вересня 2009 року за № 917/16933, здійснюється структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань попередження насильства в сім’ї. Порядок направлення на проходження корекційної програми визначено пунктом 3.3. зазначеної Інструкції, згідно з якою, у разі вчинення особою насильства в сім’ї, служба дільничних інспекторів міліції або кримінальна поліція у справах дітей видає цій особі під розписку направлення на проходження корекційної програми та в триденний строк надсилає до відповідного кризового центру повідомлення про направлення особи на проходження корекційної програми.
Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-Ш до членів сім’ї відносяться особи, які проживають разом і (або) об’єднанні законними правами чи обов’язками щодо утримання
Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.
Суб’єктом правопорушення є особа, якій виповнилося 16 років, і яка вчинила насильство до члена своєї сім’ї.

 
Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code