Науково-практичний коментар до ст. 186-3 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 186-3 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 186-3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень
Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України – тягне за собою накладення штрафу на громадян – від трьох до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності – від десяти до п\’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян – від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності – від п\’ятнадцяти до двадцяти п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело – тягне за собою накладення штрафу на громадян – від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
 
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері здійснення державної статистичної діяльності. Вони регулюються Законом України «Про державну статистику» від 17.09.1992 р. № 2614-ХІІ та іншими нормативно-правовими актами, зокрема, підзаконними правовими актами Державного комітету статистики України.
Об\’єктивна сторона правопорушень, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень. Статистичне спостереження – це планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології. Державні статистичні спостереження проводяться органами державної статистики відповідно До затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. Державні статистичні спостереження, які проводяться органами державної статистики із залученням тимчасових працівників, здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах. Основні права органів державної статистики, порушення яких утворює склад адміністративних правопорушень, визначених коментованою статтею, викладені у ст.13 Закону України «Про державну статистику».
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених структурних підрозділів, що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх зазначених у ч. 1 цієї статті суб\’єктів і є основою для проведення державних статистичних спостережень. Створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України розроблення організаційних і методологічних принципів його функціонування забезпечуються органами державної статистики. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, які створюють та ведуть реєстри та інформаційні бази даних щодо юридичних осіб, безкоштовно надають органам державної статистики інформацію, необхідну для формування та актуалізацію Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Суб\’єктивна сторона правопорушень, передбачених коментованою статтею, характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушень можуть бути посадові особи та громадяни, у тому числі суб\’єкти підприємницької діяльності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code