Науково-практичний коментар до ст. 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 186-5. Порушення законодавства про об\’єднання громадян
Керівництво об\’єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об\’єднань – тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п\’яти до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
 
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері легалізації та діяльності об\’єднань громадян. Зазначені відносини регулюються Конституцією України, Законом України «Про об\’єднання громадян» від 16.06.1992 р. № 2460-ХІІ та іншими нормативно-правовими актами. Право громадян на свободу об\’єднання є невід\’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об\’єднань.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у керівництві об\’єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, так само участі у діяльності таких об\’єднань. Об\’єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об\’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до Закону України «Про об\’єднання громадян» визнається політичною партією або громадською організацією. Дія зазначеного Закону не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об\’єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (зокрема ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тошо), інші об\’єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством. Особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р.№ 1045-ХІУ.
Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об\’єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є: зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави; підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму; розпалювання національної та релігійної ворожнечі; створення незаконних воєнізованих формувань; обмеження загальновизнаних прав людини. Забороняється створення і діяльність політичних партій, керівні органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами України, а також будь-яких структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади, у Збройних силах та Державній прикордонній службі України, на державних підприємствах, в установах і організаціях, державних навчальних закладах.
Легалізація (офіційне визнання) об\’єднань громадян є обов\’язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об\’єднань громадян, які не легалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною. У разі реєстрації об\’єднання громадян набуває статус юридичної особи. Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають обов\’язковій реєстрації Міністерством юстиції України. Легалізація громадської організації здійснюється відповідно міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здійснюється відповідним органом. Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради народних депутатів реєструються в обов\’язковому порядку місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об\’єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена статутними документами цих об\’єднань. Про легалізацію (офіційне визнання) об\’єднання громадян легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації.
Органи, що проводять легалізацію об\’єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту. Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться об\’єднаннями громадян, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення. Нагляд за виконанням та додержанням законності об\’єднаннями громадян здійснюють органи прокуратури. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків об\’єднаннями громадян здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктом правопорушення є особи, яким виповнилося 16 років, а у випадках, коли правопорушення вчинене членом політичної партії – 18 років.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code