Науково-практичний коментар до ст. 188-8 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 188-8 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду
Невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, або створення перешкод для їх діяльності – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері пожежного нагляду. Зазначені відносини регулюються законами України «Про пожежну безпеку» № 3745-12, «Про правові засади цивільного захисту» № 1859-15, Інструкцією про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів, затвердженою наказом МНС України від 21.10.2004 р. № 130, а також іншими нормативно-правовими актами.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності. У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, у випадку випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, а також у разі виявлення порушень протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення до їх усунення уповноваженими на те посадовими особами органів держпожнагляду застосовуються запобіжні заходи. Головний державний інспектор України з пожежного нагляду, його перший заступник та заступники, старші державні та державні інспектори з пожежного нагляду України, головні державні інспектори з пожежного нагляду Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, державні інспектори з пожежного нагляду територіальних органів держпожнагляду мають право: а) припиняти чи забороняти: роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць; експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень; роботу агрегатів, експлуатацію опалювальних приладів та дільниць електричної мережі; випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту; проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право проведення таких робіт; б) забороняти: випуск та застосування проектів; будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об\’єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції; в) зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт.
Вони також мають право вносити пропозиції про припинення фінансування будівельно-монтажних робіт у разі виявлення порушень протипожежних вимог, відсутності позитивних результатів експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки органів держпожнагляду.
Головні державні інспектори з пожежного нагляду міст, районів, районів у містах, селищ міського типу мають право самостійно: приймати рішення щодо об\’єктів, перелік яких визначається територіальними органами держпожнагляду; зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт, нагляд за якими здійснюють місцеві органи держпожнагляду; забороняти реалізацію пожежонебезпечної продукції; забороняти (припиняти) роботу (експлуатацію) окремих приміщень, агрегатів, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт.
Державні інспектори з пожежного нагляду міст, районів, районів у містах, селищ міського типу мають право припинити (заборонити): роботу виробничої дільниці, агрегату (якщо це не призведе до зупинення роботи підприємства або окремого виробництва в цілому); проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт; експлуатацію окремого приміщення, опалювального приладу чи дільниці електричної мережі.
Права та обов\’язки посадових осіб держпожнагляду при застосуванні запобіжних заходів визначаються в їх функціональних обов\’язках відповідно до законодавства та вимог Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів, затвердженої наказом МНС України від 21.10.2004 р. № 130.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктом правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code