Науково-практичний коментар до ст. 188-14 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 188-14 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 188-14. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження
Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства про енергозбереження, ненадання їм передбаченої законодавством інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для доступу до енергоспоживаючих об\’єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від двадцяти до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
 
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері контролю за додержанням законодавства про енергозбереження. Відповідно до Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 p. № 74/94-ВР «енергозбереження» – це діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у: 1) невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства про енергозбереження; 2) ненаданні їм передбаченої законодавством інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів; 3) створенні перешкод для доступу до енергоспоживаючих об\’єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР державний контроль у сфері енергозбереження здійснюється Державною інспекцією з енергозбереження згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Державному контролю підлягає енергетичне господарство, що містить всі підприємства і установи з отримання, переробки, перетворення, транспортування, зберігання, обліку та використання паливно-енергетичних ресурсів, розміщених на території України, окремі споруди та інженерні об\’єкти інших підприємств і установ, які використовуються для зазначених цілей. Державному контролю також підлягає правильність та ефективність використання цільових коштів, виділених з фонду енергозбереження для вжиття заходів щодо раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції, які є похідними від їх повноважень, що визначені Кабінетом Міністрів України утворює об\’єктивну сторону цього правопорушення.
Ненадання посадовим особам органів Державної інспекції передбаченої законодавством інформації або наданням недостовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів – це непредставлення даних про витрати паливно-енергетичних ресурсів, даних обліку та звітності щодо енергоспоживання (енерговикористання, енергозбереження) або надання даних з цих та інших питань, які не відповідають дійсності.
Створенні перешкод для доступу до енергоспоживаючих об\’єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів – це дії (бездіяльність), які роблять неможливим (утруднюють) реалізацію наданих посадовим особам органів Державної інспекції прав та виконання обов\’язків щодо обліку та звітності даних з питань енерговикористання (енергоспоживання, енергозбереження).
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушення можуть бути посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code