Науково-практичний коментар до ст. 188-20 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 188-20 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 188-20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб\’єктів електроенергетики, суб\’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих установок та мереж суб\’єктів електроенергетики, суб\’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд). Метою енергетичного нагляду є сприяння забезпеченню сталого функціонування об\’єднаної енергетичної системи України, сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави шляхом здійснення контролю за дотриманням суб\’єктами електроенергетики, суб\’єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії.
Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, його заступники, старші державні інспектори з енергетичного нагляду та державні інспектори з енергетичного нагляду під час виконання своїх функцій мають право:
1) безперешкодно у будь-який час відвідувати електричні і теплові установки та мережі суб\’єктів електроенергетики, суб\’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії з метою здійснення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових і нормативно-технічних документів у сфері електроенергетики та теплопостачання;
2) здійснювати в установленому порядку обстеження електричних і теплових установок та мереж суб\’єктів електроенергетики та суб\’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії, а також складати за їх результатами відповідні акти;
3) брати участь у роботі відповідних робочих комісій з прийняття в експлуатацію побудованих і реконструйованих енергетичних об\’єктів, що належать суб\’єктам електроенергетики, суб\’єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії;
4) видавати в межах своєї компетенції суб\’єктам електроенергетики, суб\’єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії обов\’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених Держенергонаглядом порушень нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері електроенергетики та теплопостачання і здійснювати контроль за їх виконанням;
5) вимагати в межах своєї компетенції від суб\’єктів електроенергетики, суб\’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії вжиття заходів для усунення виявлених Держенергонаглядом порушень;
6) вимагати від споживачів енергії та суб\’єктів електроенергетики дотримання встановлених нормативно-правовими актами режимів споживання електричної і теплової енергії;
7) складати в установленому законодавством порядку протоколи про адміністративні правопорушення та притягати до адміністративної відповідальності громадян і посадових осіб;
8) звертатися до відповідних організацій, які видають суб\’єктам господарської діяльності ліцензії на право виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, монтажу, налагодження, випробування і ремонтно-експлуатаційного обслуговування електричних і теплових установок та мереж, з поданням про порушення ліцензіатами вимог нормативних документів;
9) вносити власникам об\’єктів споживачів енергії подання про невідповідність посаді осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство, які своєчасно в установленому порядку не пройшли перевірку знань Правил, а також тих, що допустили порушення вимог нормативно-правових та(або) нормативно-технічних актів з питань експлуатації енергетичного обладнання та мереж;
10) опломбовувати  в  установленому  порядку електричні  і  теплові  установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється на виконання відповідного припису Держенергонагляду. Приписи, постанови або подання посадових осіб Держенергонагляду можуть бути оскаржені до Держенергонагляду або в судовому порядку. Оскарження не є підставою для зупинення виконання рішення до його остаточного розгляду відповідно до законодавства.
Законні вимоги посадових осіб Держенергонагляду є обов\’язковими для виконання керівниками та посадовими особами суб\’єктів електроенергетики, суб\’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії незалежно від форми власності.
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає в ухиленні від виконання або несвоєчасному виконанні приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code