Науково-практичний коментар до ст. 188-35 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 188-35 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 188-35. Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або членів цих органів щодо надання інформації
Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо надання інформації, копій документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації –
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
 
 
У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом,
Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.
Основними засадами діяльності Комісії є: верховенство права, законність,
публічність, політична нейтральність, рівність прав учасників засідань,
колегіальність ухвалення рішень, незалежність та неупередженість,
об’єктивність, повне з’ясування обставин, обов’язковість рішень Комісії, право
на оскарження рішень Комісії у передбачених Законом випадках.
 
У складі Комісії діє кваліфікаційна палата та палата з питань добору і
публічної служби суддів. Голова Комісії та заступник Голови Комісії є
головами кваліфікаційної палати та палати з питань добору і публічної служби
суддів відповідно.
 
Комісія виконує функції та здійснює повноваження:
1) у пленарному складі з таких питань:
– обрання Голови Комісії і заступника Голови Комісії, які є головами палат,
та секретарів палат Комісії;
– звільнення члена Комісії з посади з підстав, визначених пунктами 1, 2
частини першої статті 96 Закону;
– внесення подання щодо звільнення з посади члена Комісії з підстав,
визначених пунктами 3-5 частини першої статті 96 Закону;
– ухвалення остаточного рішення по суті питання у випадку винесення на
розгляд Головою Комісії у разі наявності окремої думки двох або більше членів
палати Комісії, які брали участь у розгляді питання та ухваленні рішення
відповідною палатою;
– організації діяльності Комісії, її палат, колегій та секретаріату;
– з інших питань, що стосуються всього складу Комісії, та у випадках,
визначених Законом.
2) у складі кваліфікаційної палати з питань:
– проведення кваліфікаційного оцінювання;
– з інших питань за рішенням Комісії.
3) у складі палати з питань добору і публічної служби суддів з питань:
– проведення добору кандидатів для призначення на посаду судді;
– внесення рекомендації про переведення судді відповідно до Закону, крім
переведення як дисциплінарної санкції;
– з інших питань за рішенням Комісії.
4) у складі колегії з питань:
– оцінювання відповідності займаній посаді судді, якого призначено на
посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання
чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)»;
– розгляду дисциплінарних справ, якщо на день набрання чинності Законом
Комісією прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи;
– з інших питань за рішенням Комісії.
 
Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретаріат.
 
Для здійснення своїх повноважень Комісією можуть бути створені
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, робочі групи
тощо).
 
Учасники засідання мають право:
1) заявити відвід члену (членам) Комісії за наявності визначених
Законом підстав;
2) заявляти клопотання;
3) надавати усні чи/та письмові пояснення. Письмові пояснення
додаються до матеріалів справи;
4) з дозволу головуючого висловлювати свої міркування, заперечення
з питань, що розглядаються, та ставити запитання іншим учасникам засідання.
 
Особа, стосовно якої Комісією розглядається питання, має право
знайомитися з зібраними щодо неї матеріалами.
 
Учасники засідання, присутність яких є обов\’язковою, зобов\’язані:
1) з\’явитися на засідання за викликом;
2) давати пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості,
необхідні для розгляду Комісією відповідного питання;
3) завчасно письмово повідомити Комісію про неможливість явки та
про причину неявки на засідання засобами поштового чи факсимільного
зв\’язку, а також надати документ, що свідчить про поважні причини неявки, в
разі його наявності

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code