Науково-практичний коментар до ст. 188-45 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 188-45 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 188-45. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності
Залишення посадовою особою без розгляду подання посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, щодо усунення порушень закону про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, а також несвоєчасне надання відповіді на таке подання, неподання необхідної інформації про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності або подання недостовірної інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей про такі заходи, створення перешкод у здійсненні посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, покладених на них повноважень, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
 
Коментар:
 
 
Для впорядкування нормативно-правового поля у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, що сприятиме захисту від зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб\’єктів господарювання, продовжено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності до 31 грудня 2017 року. 
Закон «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» забороняє для більшої частини органів держнагляду можливість планових перевірок, але не обмежує можливості позапланових перевірок, для яких передбачено чотири підстави, зокрема: 
1) за рішенням суду; 
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; 
3) за погодженням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності; 
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов\’язано з діяльністю суб\’єкта господарювання. 
Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб\’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби». 
Законом також встановлено, що «Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється». 
Крім того, дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено поширення на відносини, що виникають під час здійсненні заходів державного нагляду (контролю), які раніше були виведені з-під сфери його дії, а саме на заходи контролю які здійснюються органами державної фіскальної служби, державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, але з урахуванням особливостей встановленими спеціальними законами. 
Зокрема, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» передбачено внести зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення, які чітко встановлюють повноваження тільки Державної регуляторної служби щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення на посадових осіб державних органів у разі порушення ними законодавства з питань державного нагляду (контролю), ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Тобто із скаргами на дії органів державного контролю підприємці зможуть звертатись до Державної регуляторної служби, у якої будуть повноваження щодо перевірки цих органів. Це важливо для збалансування відповідальності та можливість захисту бізнесу від свавілля контролерів. 
Увесь 2017 рік позапланові перевірки на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб\’єктом господарювання її законних прав можуть проводитись тільки після погодження з Державною регуляторною службою України. Таким чином для громадян забезпечується можливість захисту своїх прав у разі їх порушення. Одночасно впроваджується механізм захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок органами нагляду (контролю). Також передбачається повна публічність процедури погодження Державною регуляторною службою України та обов’язкова вимога до початку проведення заходів державного нагляду оприлюднювати на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України дозвіл на їх проведення. Основна мета змін – мати захист від свавілля через фільтр публічного розгляду Державною регуляторною службою.
 
 
 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code