Науково-практичний коментар до ст. 189 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 189 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень
Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
 
Відповідно до Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджених наказом МВС України від 11.01.1999 № 17, розроблених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему», ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі при отриманні заяв на видачу дозволів на здійснення діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів перевіряють документальні матеріали і умови, створені та виконані заявником і потрібні для видачі дозволу, а саме:
а) наявність погоджених з МВС України та іншими міністерствами і відомствами, узгодження з якими передбачено законодавством України, умов, потрібних для відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;
б) відомості про осіб, відповідальних за відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також про громадян, які безпосередньо виконують ці роботи;
в) придатність приміщень для відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів.
Укладання трудового договору на виконання робіт, пов\’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням, використанням печаток і штампів, згідно з вимогами Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 576, провадиться за погодженням з органами міліції. Для цього до органів внутрішніх справ на кожного громадянина надаються: особовий листок з обліку кадрів; фотокартка 45×55 мм; висновок (довідку) медичної установи (лікувально-кваліфікаційної комісії), який свідчить про те, що така особа, громадяни за станом здоров\’я може здійснювати зазначену роботу; платіжне доручення або квитанція про оплату послуг, пов\’язаних з оформленням документів щодо надання згоди на укладання трудових договорів. Такі документи надаються в усіх випадках, якщо інше не передбачено законом.
Комісією в складі представників органів внутрішніх справ (дозвільної системи і Державної служби охорони) та інших міністерств і відомств, до повноважень і компетенції яких законодавством України віднесено таке право (архітектурного, санітарного нагляду тощо), визначається придатність приміщень для відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, з урахуванням таких вимог: штемпельно-граверні майстерні (з виготовлення печаток і штампів) повинні розміщуватися в ізольованих, окремих приміщеннях, кімнатах, обладнання яких забезпечує режимні правила функціонування, схоронність обладнання, сировини та готових виробів. Такі приміщення обладнуються охоронно-пожежною сигналізацією, з підключенням сигналу до пульту на посту охорони або на пульт централізованого нагляду підрозділів Державної служби охорони при МВС України. На вікнах перших поверхів встановлюються грати, які слід відчиняти зсередини. Грати на вікна виготовляються зі сталевих прутків діаметром не менше 15 мм, які зварюють в місці перетину так, щоб створити вічко розміром не більше 150×150 мм. Вхідні двері майстерень (дільниць), цехів слід виготовити з дерев\’яних дошок завтовшки щонайменше 40 мм, обладнати надійними запорами (не менше двох внутрішніх замків) чи шифрозамками, оббити з обох боків оцинкованим покрівельним залізом по азбесту, з загнутими кінцями листа на торець дверей, або виготовити з металу. На дверях вивішується об\’ява з текстом: «Вхід сторонніх осіб обмежений». На вікнах замість ґрат, а також замість дверей можуть використовуватися металеві ролети, скло, жалюзі, які відповідають заходам безпеки.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об\’єднання, громадяни, які мають дозвіл на відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, за погодженням з територіальними органами внутрішніх справ можуть відкривати пункти приймання замовлень і видавання готової продукції, які повинні розміщуватися в ізольованих окремих приміщеннях, кімнатах, що забезпечують схоронність замовлень та виготовленої продукції.
Дані про кожний пункт приймання замовлень і видавання готової продукції із зазначенням адреси місцезнаходження слід вписувати в дозвіл на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів.
Після закінчення робочого дня приміщення штемпельно-граверних майстерень, пунктів приймання замовлень і видавання готової продукції негайно зачиняються і опечатуються. Дозвіл не видається за відсутності зазначених умов здійснення діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, та за наявності щодо особи, відповідальної за здійснення діяльності, а також громадян, які безпосередньо виконують ці роботи: а) висновку (довідки) медичної установи (лікувально-кваліфікаційної комісії), який свідчить про те, що така особа, громадяни за станом здоров\’я не можуть здійснювати зазначену роботу; б) доведених даних про систематичні порушення такими особами громадського порядку, зловживання спиртними напоями та наркотичними речовинами; в) пред\’явленого обвинувачення про вчинення злочину, а також віддання до суду; г) непогашеної судимості за умисні злочини; ґ) вироку суду про заборону займатися зазначеною діяльністю; д) позбавлення дозволу на зазначені види діяльності.
При здійсненні діяльності згідно з отриманим дозволом міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об\’єднання, суб\’єкти підприємницької діяльності, громадяни-підприємці мають дотримуватися таких правил: штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм та форми власності та фізичних осіб замовлення на виготовлення круглих печаток, у тому числі із зображенням Державного Герба України, металевих печаток для посвідчень, перепусток, металевих гербових печаток, кутових (бланкових) штампів, з обов\’язковим додаванням до листів і заяв зразків (ескізів) печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх справ на їх виготовлення. Ескізи виконуються чітко та розбірливо. Примірники з виправленнями в роботу не приймаються.
Усі інші печатки і штампи та вироби: пломбіратори, факсиміле, штемпелі, бракерувальні штампи і тавра, металеві печатки для опечатування шаф, штампи бірок на продукцію із зазначенням відправника вантажу, штампи для вхідної та вихідної пошти, інвентарні штампи для бібліотек тощо виготовляються штемпельно-граверними майстернями (дільницями) без дозволів органів внутрішніх справ, але обов\’язково за клопотаннями центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code