Науково-практичний коментар до ст. 195-6 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 195-6 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів
Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів – тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, – тягнуть за собою наоладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є порядок виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. Він регламентується Тимчасовими правилами обігу в Україні побутових піротехнічних виробів, затвердженими наказом МВС України від 23.12.2003 р. № 1649.
Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. Однак слід зазначити, що наведені Тимчасові правила не містять поняття «піротехнічний засіб», у них використовується термін «піротехнічний виріб». З огляду на тлумачення сутності зазначених понять, їх можна використовувати як тотожні.
Піротехнічний виріб – це пристрій, який призначено для створювання необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу. Виділяють два види піротехнічних виробів, залежно від їх призначення. Побутові призначення піротехнічні вироби призначені для розваг (проведення феєрверків), їх вільно продають населенню, поводження з ними не потребує спеціальних знань та навичок, а використання з дотриманням вимог інструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробу або наноситься на його споживчому пакуванні, забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров’я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу. Вони належать до першого класу небезпечних вантажів (1.4в та 1.48) згідно з ГОСТ 19433-88. Піротехнічний виріб технічного та спеціального призначення – виріб, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і(або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення. Такі піротехнічні вироби належать до І класу небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433-88.
Виробництво побутових піротехнічних виробів на підприємствах усіх форм власності здійснюється за наявності дозволів на початок роботи, виданих органом Державного комітету України з нагляду за охороною праці та органом Державного пожежного нагляду, і за наявності повного обсягу технічної документації, визначеного нормативними актами, чинними на території України. Для забезпечення безпеки робіт, пов’язаних із виробництвом побутових піротехнічних виробів, слід керуватися діючими стандартами, нормативними актами з питань пожежної безпеки, охорони праці, санітарними нормами та іншими нормативними документами, що регламентують вимоги безпеки. Усі працівники, безпосередньо пов’язані з виробництвом побутових піротехнічних виробів, повинні допускатися до робіт тільки після проходження спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань з питань пожежної безпеки (відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, охорони праці (Типового положення про навчання з питань охорони праці) та Переліку посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці і забезпечення безпеки робіт у порядку, установленому чинними нормативними актами. Усі роботи 3 виробництва побутових піротехнічних виробів мають проводитись відповідно до нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо) на атестованому та справному обладнанні 1 відповідати вимогам інструкції на безпечне проведення відповідних видів робіт. Підприємство з виробництва побутових піротехнічних виробів має знаходитись у зоні обслуговування пожежного депо. Побутові піротехнічні вироби підлягають обов’язковій сертифікації на відповідність до вимог безпеки ДСТУ 4105-2002.
Побутові піротехнічні вироби, ввезені на територію України для реалізації в торговельній мережі населенню, підлягають обов’язковій сертифікації на відповідність вимогам безпеки згідно з ДСТУ 4105-2002.
Порядок зберігання піротехнічних виробів детально визначено у Тимчасових правилах обігу в Україні побутових піротехнічних виробів, затверджених наказом МВС України від 23.12.2003 р. № 1649.
Перевезення побутових піротехнічних виробів територією України має здійснюватись відповідно до вимог Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» № 1644-14, Правил перевезення небезпечних вантажів на відповідному виді транспорту (залізничному, морському, річковому, авіаційному) та автомобільним транспортом згідно з вимогами Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) та Правил дорожнього руху.
Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом товарів дозволяється тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні. На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовуватися муляжі побутових піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного складу. Суб’єктам господарювання забороняється: розміщувати спеціалізовані відділи (секції) з продажу побутових піротехнічних виробів ближче 4-х метрів від евакуаційних виходів; розміщувати підприємства з продажу піротехнічних побутових виробів у будівлях іншого призначення (не призначених для торгівлі) та організовувати продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, які розташовані в будівлях іншого призначення; розміщувати спеціалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де розміщено громадські заклади; продавати побутові піротехнічні вироби без захищення фітилів для приведення у дію виробу захисними ковпачками, плівками або пакуванням.
Застосування побутових піротехнічних виробів здійснюється споживачем відповідно до інструкції, розміщеній на виробі або на споживчому пакуванні виробу. Забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів у заборонений рішеннями органів місцевого самоврядування час, за винятком днів святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня. При проведенні масових заходів забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.
Забороняється: кидати побутові піротехнічні вироби, ударяти по них будь-якими предметами, тягти за фітиль; переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під одягом, зберігати без пакування; залишати побутові піротехнічні вироби без догляду; будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання; використання побутових піротехнічних виробів другого і третього класу небезпеки особами молодше за 18 років; використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті та(або) шумові ефекти, ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд і житлових будинків; кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів домів та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно; використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані.
При поводженні з побутовими піротехнічними виробами, не пов’язаними з приведенням в дію піротехнічних виробів, не допускається куріння та застосування відкритого вогню. Використання побутових піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.
Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб’єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code