Науково-практичний коментар до ст. 206 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 206 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
Надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов\’язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, – тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
 
Об\’єктом цього правопорушення є порядок надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та інших послуг. Зазначені відносини регулюються Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 04.02.1994 р. № 3929-ХІІ, «Про біженців» від 21.06.2001 р. № 2557-III, Правилами в\’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 р. № 1074, Порядком оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999 р. № 2028 та іншими нормативно-правовими актами.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у наданні громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприянні їх незаконній реєстрації, оформленні документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також наданні інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов\’язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України. За умови виконання передбачених ч. 6 статті Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» формальностей іноземці та особи °\”ез громадянства можуть вільно пересуватися на території України, якщо інше не передбачено законодавством України. У разі коли це потрібно для забезпечення безпеки України, охорони громадського порядку, охорони здоров\’я, захисту прав і законних Штересів громадян України та інших осіб, які постійно проживають в Україні, Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження для іноземців та осіб без громадянства У пересуванні та виборі ними місця проживання в Україні. Порядок пересування на території України іноземців та осіб без громадянства, паспортні документи яких зареєстровані в Міністерстві закордонних справ чи його представництвах, визначається цим Міністерством. Іноземні кореспонденти і журналісти, акредитовані при прес-центрі Міністерства закордонних справ, та члени їхніх сімей пересуваються по території України у порядку, встановленому цим міністерством. Перебування іноземців та осіб без громадянства у місцевостях з контрольованим порядком в\’їзду дозволяється на підставі; віз для перебування в Україні (із зазначенням конкретної місцевості), що видаються дипломатичними представництвами і консульськими установами України за кордоном якщо інше непередбачено міжнародним договором України; дозволів органів внутрішніх справ, що видаються іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну на запрошення організацій, що їх приймають, на підставі письмових звернень цих організацій, погоджених у встановленому порядку, а тих, що прибули по лінії постійних іноземних представництв чи у приватних справах або постійно проживають в Україні, – на підставі їх особистої письмової заяви. На прохання організацій, що приймають іноземців та осіб без громадянства, цим особам може бути видано дозвіл на багаторазові в\’їзди до цих місцевостей. Юридичні і фізичні особи в Україні не мають права приймати іноземців та осіб без громадянства, які незаконно в\’їхали в Україну, втратили підстави для подальшого перебування в Україні або пред\’явили документи, оформлені з порушенням Правил в\’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 р. № 1074, та надавати їм послуги.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code