Науково-практичний коментар до ст. 212-8 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 212-8 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі
Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (заяви) про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення – тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу України та у сфері виборчого процесу. Надання права на ознайомлення зі списками виборців є реалізацією принципу публічності виборчого процесу. Порядок ознайомлення зі списками виборців та громадян, які мають право брати участь у референдумі врегульовано законами України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 р. № 1286-Х1І, «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. № 474-ХІУ, «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 р. № 1665-ІУ в редакції від 07.07.2005 р., «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.04.2004 р. № 1667-1V, іншими нормативно-правовими актами.
Об\’єктивна сторона цього правопорушення полягає в невиконанні або неналежному виконанні покладених обов\’язків щодо надання громадянам можливості ознайомитися зі списком виборців; відмові у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (заяви) про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі; порушенні строків видачі копії такого рішення.
Списки виборців та громадян, які мають право брати участь у референдумі надаються для ознайомлення: не пізніше 1 січня року проведення виборів народних депутатів України; не пізніше як за 31 день до дня виборів Президента України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; не пізніше як за 10 днів до референдуму.
Кожному громадянину надається право оскаржити невключения, неправильне включення в список або виключення із списку, а також допущені в ньому неточності в зазначенні даних про нього. Скарга подається до відповідної виборчої дільниці не пізніше встановленого законом терміну. За підсумком розгляду заяви виборча комісія зобов\’язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відхилення скарги. Копія мотивованого рішення про відхилення скарги видається заявнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а напередодні дня голосування або в день голосування – невідкладно.
Суб\’єктами цього правопорушення є голова виборчої комісії, заступник голови, секретар або інший уповноважений член виборчої комісії.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Протокол про зазначене правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи органів внутрішніх справ.
Справи про правопорушення, передбачені цією статтею, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code