Науково-практичний коментар до ст. 215 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 215 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Адміністративні комісії утворюються відповідними органами місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії. В адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.
Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.
Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами України.
 
Коментар:
 
Спеціального нормативно-правового акта, що регламентує порядок формування та діяльності адміністративних комісій, немає. Тому ці питання регулюються відповідними статтями КпАП, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», законом України «Про місцеве самоврядування», іншими нормативно-правовими актами.
Адміністративні комісії утворюються відповідними органами місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громади сіл, селищ, міст. Від імені і в інтересах територіальних громад працюють відповідні ради. Ради створюють постійні та тимчасові комісії з окремих питань. Сільські, селищні, міські ради та ради районів міста мають свої виконавчі органи – виконавчі комітети. Згідно зі ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.03.1997 р. міські, сільські, селищні виконавчі комітети створюють адміністративні комісії. Також адміністративні комісії утворюються, відповідно до ст. 25 закону України «Про місцеві державні адміністрації», місцевими державними адміністраціями. Місцеві державні адміністрації здійснюють функції виконавчої влади на території певної області, району, міста, а також реалізують делеговані їм відповідними радами повноваження. Таким чином, правом створити адміністративні комісії наділені: 1) територіальні органи виконавчої влади; 2) виконавчі органи місцевого самоврядування.
Склад адміністративної комісії:
– голова;
– заступник голови;
– відповідальний секретар;
– члени комісії.
Голова очолює адміністративну комісію. У разі його відсутності, адміністративну комісію очолює заступник голови. Роботу щодо підготовки справ про адміністративні правопорушення до розгляду виконує відповідальний секретар. В адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є посада звільненого відповідального секретаря комісії. Кількість членів комісії визначається органом, що створює відповідну комісію.
У випадках надання районній у місті раді та її виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою при виконавчих комітетах районних у місті рад утворюються адміністративні комісії.
Згідно з ч. З ст. 215 КпАП порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами України. Це пов\’язано з тим, що ця діяльність таких органів є вторинною, а не основною.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code