Науково-практичний коментар до ст. 217 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 217 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення

 

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов\’язків.

Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.

Коментар:

Стаття 213 КпАП визначає, що поряд із органами розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи. Ця стаття визначає порядок і умови розгляду справи посадовою особою одноособово. Одноособове вирішення справи забезпечує оперативність, використання індивідуальних здібностей та досвіду і водночас підвищує персональну відповідальність за прийняття рішення.

Обов\’язковою умовою розгляду справ про адміністративні правопорушення посадовою особою є час виконання нею своїх службових обов\’язків.

Адміністративні стягнення, які можуть накласти посадові особи, визначаються КпАП.

Адміністративне стягнення, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 19 Конституції України: «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов\’язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Цією статтею закріплюється принцип адміністративного процесу про самостійність і незалежність у прийнятті рішень. Вирішувати справи, що входять до кола повноважень посадової особи, є її обов\’язком. Передбачається, що ті чи інші справи можуть розглядати тільки визначені законом посадові особи і в межах своїх повноважень.

Частина 2 ст. 217 КпАП вказує, що перелік посадових осіб, які від імені органів, зазначених у п. 5 ст. 213 КпАП, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України. Цей перелік надається в главі 17 КпАП.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code