Науково-практичний коментар до ст. 19 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 19 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 19.     Порядок вирішення питань колегією суддів

1.    Питання, що виникають під час
розгляду справи колегією 
суддів, вирішуються більшістю голосів
суддів. Головуючий голосує 
останнім.

2. При прийнятті рішення з кожного питання жоден із
суддів не мас права утримуватися від голосування та підписання рішення чи
ухвали.

3. Суддя, не згодний з рішенням, може письмово
викласти свою окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні,
приєднується до справи і є відкритим для
ознайомлення.

1. При одноособовому розгляді цивільної справи
питання як
порушення, підготовки
справи до судового розгляду, руху справи,
так і вирішення їх по суті здійснюються суддею. Одноособовий розгляд справи повинен проводитися з додержанням
встановленої
законом цивільної процесуальної форми.

2. Якщо справа по суті вирішується колегією суддів
чи перегля­
дається судове рішення,
то всі питання розгляду справи вирішу­
ються
суддями більшістю голосів, причому при вирішенні кожного питання жоден із
суддів не має права утриматися від голосування і
від підпису під рішенням чи ухвалою. Головуючий голосує остан­нім, для
того, щоб його думка не впливала на думку суддів. Судді, 
не згідні з рішенням більшості, можуть викласти письмово свою окрему
думку, що приєднується до справи і у судовому засіданні
не оголошується. Процесуальні наслідки окремої думки зводяться до того,
що вона є відкритою для ознайомлення особам, які брали участь у справі. Як
уявляється, доводи окремої думки можуть бути
використані в апеляційній
скарзі зазначеними особами. Окрім
того,
вона може бути врахована вищестоящим судом при перевірці
рішення
нижчестоящого суду.

3. Окрема думка може бути викладена і суддями
судів апеляцій­
ної чи касаційної
інстанції з тими ж наслідками, що викладені у
коментованій статті цього Кодексу (ст., ст. 313, 343 ЦПК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code