Науково-практичний коментар до ст. 20 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 20 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 20.     Підстави для відводу судді

1.  Суддя не може брати участі в
розгляді справи і підлягає відводу
(самовідводу), якщо:

1) під
час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар
судового засідання;

2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті
розгляду
справи;

3) він є членом сім\’ї або близьким родичем (чоловік,
дружина,
батько, мати, вітчим,
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат,
сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім\’ї або близький родич цих
осіб) сторони або
інших осіб, які беруть участь у справі;

4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в
об\’єктивності
та неупередженості судді.

2. До складу суду не можуть входити
особи, які
с членами сім\’ї або
близькими родичами між собою.

1. При розгляді
цивільної справи ні в осіб, що беруть учать у
справі, ні у присутніх у залі судового засідання не повинно бути сумнівів
в об\’єктивності та неупередженості суддів. У зв\’язку з цим ця стаття встановлює можливість відводу і самовідводу суд­дів.

2. Підстави для
відводу (самовідводу) суддів передбачають усу­нення суддів із процесу, якщо
справа, що розглядається, прямо чи
побічно
зачіпає їх інтерес, інтереси їх родичів, які є особами, що беруть участь у
справі, або інші обставини, зазначені у даній стат
ті, що дозволяє засумніватися в їх об\’єктивності. Не можна входи­ти до
складу колегіального суду і суддям, які є членами сім\’ї або
близькими
родичами між собою.

3. З п\’яти підстав цієї статті тільки 1 і 3 є
визначеними. При посиланні на пункт 3 ступінь спорідненості не має значення, ос­
кільки
перелік членів сім\’ї, близьких родичів та членів їх сім\’ї є досить широким. Що стосується підстав відводу,
зазначених у пунктах 2, 4, то ступінь їх впливу на неупередженість суддів, що
відводяться, оцінюється за розсудом суду на
підставі конкретних
фактів, що
повідомляються в заявах про відвід. Це можуть бути факти про причетність судді
до спірних правовідносин, про його особливі стосунки з ким-небудь із учасників
спору, про його про­
фесійну упередженість та ін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code