Науково-практичний коментар до ст. 21 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 21 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 21.    Недопустимість повторної участі судді в
розгляді справи

1. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в
суді першої
інстанції, не може брати
участі в розгляді цієї самої справи в судах
апеляційної і касаційної
інстанцій, у перегляді справи у зв\’язку з
винятковими обставинами, а так само у новому розгляді її судом
першої інстанції після скасування попереднього
рішення або ухвали
про закриття провадження в справі.

2. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді
апеляцій­
ної інстанції, не може
брати участі у розгляді цієї самої справи в
судах касаційної і першої інстанцій, у перегляді справи у зв\’язку з
винятковими обставинами, а також у новому розгляді справи після
скасування ухвали чи нового рішення апеляційного
суду.

3. Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді
касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в суді
першої
чи апеляційної інстанції.

4.  Суддя, який
брав участь у перегляді справи у зв\’язку з винятко­
вими обставинами, не може брати
участі у розгляді цієї самої справи 
в суді першої, апеляційної чи
касаційної інстанції.

1. Коментована стаття забороняє судці, який брав
участь у роз­гляді справи по суті, брати участь в апеляційній чи касаційній пе­
ревірці рішення по цій справі, у перегляді справи
у зв\’язку з ви­
нятковими обставинами,
а також у новому розгляді цієї справи по
першій інстанції. Ця стаття забороняє й інші випадки повторної участі
суддів у розгляді цієї ж самої справи.

2. Правила
даної статті встановлені для того, щоб виключити
участь у повторному розгляді справи упереджених суддів, тому що попередня участь у цій справі так чи інакше
позначається на сві­
домості судді.
Крім того, в осіб, що беруть участь у справі, може
скластися враження про упередженість такого судді
в повторному
розгляді справи.

3. Оскільки
частина перша цієї статті забороняє участь судді у
новому розгляді тільки після скасування самого
рішення, прийня­того за його участю, Пленум Верховного Суду України роз\’яснює,
що суддя може повторно брати участь у розгляді справи
по першій
інстанції у разі
скасування прийнятої з його участю ухвали про відмову в прийнятті заяви через
непідсудність справи, недієздат­
ність
заявника, подачу заяви представником, що не має належних
повноважень на ведення справи, залишення заяви
без руху та її повернення, ухвали про відкладення справи, призупинення про­
вадження
і залишення позову без розгляду та в інших випадках, коли провадження у справі не закінчується (див. п. 7 постанови Пленуму
№ 9 від 21.12.90 «Про практику застосування судами процесуального законодавства
при розгляді цивільних справ по
першій інстанції»).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code