Науково-практичний коментар до ст. 22 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 22 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 22.     Підстави для відводу секретаря судового
засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

1. Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст,
перекладач
не можуть брати участі у
розгляді справи та підлягають відводу з
підстав, зазначених у статті 20
цього Кодексу.

2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати
участі у роз­
гляді справи, якщо: 

1) він перебував або перебуває в службовій або іншій
залежності
від осіб, які беруть участь у справі;

2)  з\’ясування обставин, які мають значення для
справи, виходить
за межі сфери його спеціальних знань.

3. Участь секретаря судового
засідання, експерта, спеціаліста,
перекладача у судовому засіданні при
попередньому розгляді даної
справи відповідно як секретаря
судового засідання, експерта, спе­
ціаліста,
перекладача не є підставою для їх відводу.

1. Секретар судового засідання, експерт,
спеціаліст, перекладач хоча і не беруть участі у винесенні рішення у справі,
однак їх осо­
биста заінтересованість, необ\’єктивність може справити
несприятливий вплив на хід судового розгляду і його результат.
Тому ця стаття допускає можливість їх відводу.

2. Підстави
відводу цих осіб такі самі, як і підстави відводу суд­
дів, і дозволяють сумніватися в їх неупередженості.
Додатковими підставами для експерта або спеціаліста є службова чи інша за­
лежність
від осіб, які беруть участь у справі, або якщо з\’ясування обставин, що мають значення для справи, виходить
за межі сфери
його спеціальних знань.

3. Оскільки секретар судового засідання, експерт,
спеціаліст, перекладач не належать до осіб,
які беруть участь у справі, і метою їх участі у справі є надання допомоги суду
і учасникам справи, їх
участь у
попередньому розгляді даної справи у таких же процесу­
альних ролях не є
підставою для відводу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code