Науково-практичний коментар до ст. 24 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 24 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 24.    Порядок вирішення заяви про відвід

1. У разі заявления відводу суд повинен вислухати особу, якій за­явлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а
також думку осіб,
які беруть участь у справі.

2. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті
ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому
складу суду вирішується простою більшістю голосів.

 

1. При
заявленні клопотання про відвід суд повинен опитати за­
явника про мотиви відводу, вислухати пояснення
особи, якій заяв­лений відвід, а також думку осіб, що беруть участь у справі,
щодо
заявленого відводу. Характер
рішення суду про задоволення цього
клопотання
залежить від підстави відводу. Так, якщо відвід заявле­ний за підставами,
зазначеними у п. 1, 3 ст. 20 чи п. 2 ст. 22 цього Кодексу, то суд безумовно
повинен задовольнити клопотання про
відвід.
В інших випадках суд має оцінити обставини і визначити, чи
достатні вони для того, щоб задовольнити
клопотання заявника.

2. Питання про
відвід вирішується судом у нарадчій кімнаті з
постановлениям ухвали.

За змістом цієї статті суддя, якому заявлений
відвід, бере участь
у вирішенні
цього клопотання. Більш того, якщо справа розгля­
дається одноособово, то
питання про відвід судді розглядає той суддя,
якому він заявлений. Саме тому з метою попередження
зловживань видається за необхідне включити в
перелік ухвал, які можна оскаржити окремо від рішення, ухвали про відмову в
задо­
воленні заяви про відвід судді.

3. Питання
про відводи суддям та іншим учасникам процесу 
звичайно вирішуються в підготовчій частині судового засідання і, як уявляється, у попередньому засіданні. Але якщо про підста­ви для відводу стало відомо у процесі розгляду
справи, то у разі 
заявленияклопотання про відвід будь-кому з
учасників процесу розгляд справи відкладається і питання про відвід вирішується у 
раніше викладеному порядку.

 Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code