Науково-практичний коментар до ст. 25 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 25 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 25.     Наслідки відводу суду (судді)

1.   У разі задоволення заяви про відвід судді,
який розглядає справу одноособово, справа
розглядається в тому самому суді іншим
суддею.

2.  У разі
задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьо­ му складу суду, якщо
справа розглядається колегією суддів, справа 
розглядається в тому самому суді тим
самим кількісним складом 
колегії суддів без участі
відведеного судді або іншим складом суд­
дів.

3. Якщо після
задоволення відводів (самовідводів) або за наявності 
підстав, зазначених у статті 21 цього
Кодексу, неможливо утворити 
новий склад суду для розгляду
справи, суд постановляє ухвалу про в
изначення підсудності справи в
порядку, встановленому цим Кодек­
сом.

1. У разі задоволення клопотання про відвід
судді, що одноо­собово розглядає справу, провадження в справі відкладається для
заміни відведеного судді іншим суддею того ж суду. Якщо замі­на судді можлива у даному суді, то провадження у
справі віднов­
люється після
ознайомлення нового судді з обставинами справи.
Якщо у цьому суді заміна відведеного судді чи всього складу суду неможлива, то справа передається в інший суд за
правилами ст. 116 цього Кодексу. Така неможливість може виникнути, наприклад,
че­
рез те, що ця справа до
скасування рішення вже розглядалася ін­
шими суддями цього суду.

2.  При
колегіальному розгляді справи у разі задоволення клопо­
тання про відвід одного судді чи усього складу
суду справа розгля­
дається у тому
самому суді без участі відведеного судді або іншим
складом суддів.

3. Коментована
стаття передбачає тільки наслідки відводу суд­
дів. При задоволенні клопотань
про відвід секретаря судового за­сідання,
перекладача їх заміну можна здійснити в перерві судового
засідання, а для заміни відведених експерта і
спеціаліста необхід­но відкласти розгляд справи, тому що експерту і спеціалісту
пот­рібен час для ознайомлення зі справою і формування своєї позиції
у
справі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code