Науково-практичний коментар до ст. 26 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 26 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 26.     Склад осіб, які беруть участь у справі

1. У справах позовного провадження особами, які
беруть участь у
справі, є сторони,
треті особи, представники сторін та третіх осіб.

2. У справах наказного та окремого провадження
особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи,
їхні
представники.

3. У справах можуть також брати участь органи та
особи, яким
законом надано право
захищати права, свободи та інтереси інших
осіб.

1. Усіх суб\’єктів (учасників) цивільних
процесуальних пра­вовідносин (крім суду) за змістом цієї глави необхідно розділяти на дві групи: осіб, які беруть участь у справі, і осіб, які сприя­ють здійсненню правосуддя по цивільних
справах. Як випливає зі змісту глави 4 цього Кодексу, критерієм такого поділу є наявність 
юридичної заінтересованості. Усі учасники цивільного процесу, яких ЦПК включає у цю главу, наділені юридичною заінтересо­ваністю. Це і є головною ознакою осіб, які беруть участь у справі, і головною їх відмінністю від інших учасників процесуальної діяльності.

2.  Разом з тим характер юридичної
заінтересованості усередині 
даної групи учасників процесу не для
усіх однаковий. Одна група
-сторони, треті особи, заявники по непозовних
справах – заінте­ресовані в предметі спору
чи розгляду або в результаті спору чи розгляду. Заінтересованість іншої групи учасників з числа осіб, які 
беруть участь у справі, має державний (прокурор, органи держав­ної влади
і органи місцевого самоврядування) або суспільний ха­рактер (профспілки,
державні підприємства, установи, організації та окремі громадяни, що захищають права
інших осіб). Особливий 
характер носить заінтересованість у представників сторін і третіх осіб, якою вони наділені для надання
юридичної допомоги зазна­
ченим учасникам процесу і допомоги суду у
встановленні обста­вин справи.

3.  Коментована
стаття містить, таким чином, і головну ознаку, і 
перелік осіб, які беруть участь у
справі, по позовних справах, спра­
вах наказного та окремого провадження.Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code