Науково-практичний коментар до ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 27.     Права та обов\’язки осіб, які беруть участь
у справі

1. Особи,
які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи,
робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи,
одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати
докази, брати участь у дослідженні до­казів, задавати питання іншим особам, які
беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання
та від­води, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи,
міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення
проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ко­ристуватися правовою
допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та
подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти,
прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити
з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи
неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими
процесуальними правами, встановленими законом.

2. Особи,
які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог
або заперечень зобов\’язані подати усі наявні у них докази або повідомити про
них суд до або під час попе­реднього судового засідання.

3. Особи,
які беруть участь у справі, зобов\’язані добросовісно здійснювати свої
процесуальні права і виконувати процесуальні обов\’язки.

1.  Відмінністю осіб, які беруть участь у справі,
від інших учас­ників процесу є і більш широке коло, і особливий характер про­цесуальних
прав, якими їх наділяє, насамперед, коментована стат­тя. Ці процесуальні права
визначають їх процесуальний статус і створюють для них можливість активної
участі у цивільній справі. Разом з тим, перелік їх прав у даній статті є далеко
не вичерпним, а містить лише їх головні, основні права. Про інші процесуальні
права кожної з осіб, які беруть участь у справі, див. коментарі до ст.ст. 31,
35-36, 44, 46 цього Кодексу.

2. Частини
2 і 3 коментованої статті присвячені обов\’язкам осіб, які беруть участь у
справі. У першій з них законодавець чомусь тільки для справ позовного
провадження передбачає обов\’язок осіб, які беруть участь у справі, подати усі
наявні у них докази або повідомити про них суд до або під час попе­реднього
судового засідання. Як уявляється, такий обов\’язок на них покладається і у справах
інших видів провадження. Разом з цим і у зв\’язку з зазначеним відповідні
обов\’язки відносно обставин справи і доказів є і у суду.

Одним
із найважливіших обов\’язків судді і суду є обов\’язок (а особи, які беруть
участь у справі, мають право вимагати цього): 1) роз\’яснювати даним учасникам
процесуальної діяльності їх пра­ва і обов\’язки; 2) попереджати про наслідки
вчинення або невчинення процесуальних дій; 3) сприяти особам, які беруть участь
у справі, у здійсненні їх прав і виконанні ними обов\’язків. Частина З
коментованої статті цього Кодексу закріплює головний обов\’язок осіб, які беруть
участь у справі, добросовісно користуватися на­лежними їм процесуальними
правами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code