Науково-практичний коментар до ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 28.    Цивільна процесуальна правоздатність
1.  Здатність  мати цивільні  процесуальні  права та обов\’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи
(цивільна процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи.

1. Однією з передумов виникнення цивільних
процесуальних правовідносин, а відтак і цивільної справи, є цивільна процесу­альна
правоздатність – передбачена процесуальним законом здат­ність мати цивільні
процесуальні права і обов\’язки. Коментована стаття визначає, що здатність мати
цивільні процесуальні права та обов\’язки сторони, третьої особи, заявника,
заінтересованої особи мають усі фізичні і юридичні особи. Безумовно, що
правоздатни­ми повинні бути й інші особи, які беруть участь у справі, – проку­рор,
органи і особи, зазначені у ст. 45 цього Кодексу, представники сторін і третіх
осіб. Цивільна процесуальна правоздатність виз­нається за всіма громадянами
України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і
національної належності і т. ін., а також за державними та іншими
підприємствами, установа­ми і організаціями, які користуються правами юридичної
особи.

2. Правоздатність є необхідною умовою виникнення
цивільної справи, а тому її наявність необхідно перевіряти при прийнятті заяви
у суді. На відміну від інших авторів, ми вважаємо, що це необхідно здійснювати
відносно як громадян, так і юридичних осіб, оскільки наявність загальної
правоздатності ще не означає, що у заявника є правоздатність спеціальна, тобто
правоздатність по даній конкретній справі (див. коментар до ст. З і частину 2
ст. 122 ЦПК).

3. Загальна цивільна процесуальна правоздатність
у громадян
виникає з моменту їх
народження і припиняється смертю, а у юри­
дичних осіб – з моменту їх
виникнення і припиняється їх лікві­дацією.
У цивільній процесуальній правоздатності ніхто не може
бути обмежений
навіть судом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code