Науково-практичний коментар до ст. 29 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 29 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 29.     Цивільна процесуальна дієздатність

1.  Здатність
особисто здійснювати цивільні процесуальні права
та виконувати свої обов\’язки в суді (цивільна процесуальна дієздат­ність) мають фізичні особи, які досягли
повноліття, а також юридичні
особи.

2. Неповнолітні
особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна
дієздатність яких обмежена, можуть
особисто
здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати
свої обов\’язки в суді у справах, що виникають з
відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом.
Суд може залучити до участі в таких
справах законного представ­ника неповнолітньої особи або особи, цивільна
дієздатність якої
обмежена.

3. У
разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла пов­ноліття, вона набуває
цивільної процесуальної дієздатності з момен­ту реєстрації шлюбу. Цивільної
процесуальної дієздатності набуває
також
неповнолітня особа, якій у порядку, встановленому цим Кодек­
сом, надано
повну цивільну дієздатність.

1.   Для особистої участі в
цивільній справі недостатньо володі­ти тільки правоздатністю, необхідна ще й
цивільна процесуальна дієздатність – встановлена процесуальним законом здатність осо­
бисто здійснювати свої права у суді та доручати
ведення справи представнику. Вона визнається за фізичними особами, які досягли 
повноліття, а також юридичними особами.

Здатність особисто здійснювати свої права
пов\’язана зі здатніс­тю своїми діями набувати для себе права та створювати для
себе
обов\’язки, самостійно їх виконувати.

2.   Неповнолітні особи, тобто
особи віком від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років, та особи з
обмеженою судом дієздатністю мо­
жуть
особисто здійснювати цивільні процесуальні права та вико­нувати свої обов\’язки
у справах, що виникають із відносин, у яких вони особисто беруть участь. Залучення до таких справ законних 
представників залежить від суду. Так, неповнолітні можуть бути учасниками відносин по дрібних побутових правочинах, при здій­сненні
особистих немайнових прав на результати інтелектуальної,
творчої діяльності, по розпорядженню своїм
заробітком, стипен­дією або іншими доходами, по укладанню договору банківського
вкладу та ін. (див. ст. 31-32 ЦК
України). Для повнолітніх осіб, дієз­
датність яких обмежена судом,
можливість їх самостійної участі
у
правовідносинах визначається, поряд із коментованою статтею,
ст. 37 ЦК
України.

3. Частина 3 коментованої статті передбачає два
випадки, коли неповнолітня особа може набути повну цивільну процесуальну
дієздатність.
Обидва випадки пов\’язані з набуттям повної цивіль­ної дієздатності. По-перше, згідно з частиною 2 ст. 34 ЦК України, у
разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття,
вона набуває повної цивільної дієздатності з
моменту реєстрації шлюбу. По-друге, повна цивільна дієздатність може бути
надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудо­
вим договором, а також неповнолітній особі, яка
записана матір\’ю
або батьком дитини (ст. 35 ЦК України).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code