Науково-практичний коментар до ст. 30 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 30 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
ЗО.    Сторони

1. Сторонами в цивільному процесі є позивач і
відповідач.

2.  Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і
юридичні особи,
а також держава.

1.
Сторони є головними учасниками позовного провадження. Як і всі особи, що беруть участь у справі, вони мають юридичну заінтересованість.
Однак, їх заінтересованість своєрідна: вона за­чіпає їх особисту сферу, тому що саме сторони є суб\’єктами спір­ного
матеріального правовідношення, що припускаються. Саме їх зв\’язок із
допроцесуальними правовідносинами і додає їхній заінтересованості особистого,
суб\’єктивного відтінку. Особиста юридична
заінтересованість сторін має і матеріально-правову, і
процесуальну
спрямованість – це і заінтересованість в одержан­ні сприятливого матеріально-правового результату, і заінтересо­ваність
у можливості участі у процесі. Звідси і друга ознака сторін
– процес у
справі ведеться від імені та в інтересах сторін навіть тоді, коли позивач особисто не порушує справу або сторони осо­бисто не
беруть участі у процесі. На відміну від інших учасників
процесу, як
правило, тільки сторони наділені правами щодо зміни і припинення справи (зміна
елементів позову, відмова від позову, мирова угода). Оскільки справа ведеться в інтересах сторін, саме вони несуть судові витрати у справі. І, нарешті,
тільки на сторони
поширюється матеріально-правова сила судового рішення,
тоб­
то залежно від характеру судового
розгляду зазнає змін сфера їх
суб\’єктивних особистих і матеріальних
прав.

2. Відповідно
до коментованої статті сторонами у цивільному
процесі є позивач і
відповідач.

3. Позивач, як
правило, є ініціатором порушення справи, звер­таючись до суду, він вважає, що
його право порушене чи оспо­рюється. Після порушення справи може виявитися, що
право не порушене або порушене, але йому не належить. З урахуванням викладеного
позивач – це та зі сторін у процесі, яка звернулася до суду, вважаючи, що її
права порушені або оспорюються.

4. Відповідач,
на відміну від позивача, не звертається до суду, а його притягують до відповіді
по пред\’явленому позову. Крім того,
на
думку позивача, це він порушує право. Тому відповідачем є та зі
сторін у процесі, яка притягується судом до
відповіді за позовом,
тому що на неї
вказує позивач як на порушника свого права.

5. Відповідно
до частини другої цієї статті сторонами у цивіль­
ному процесі можуть бути фізичні і юридичні особи. Навіть у тому разі, коли справа порушується не позивачем, а
прокурором, орга­нами, організаціями і особами, зазначеними в частині 2 ст. З
цього
Кодексу, позивачами будуть не
останні, а саме ті особи, в інтересах
яких порушено цивільну справу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code