Науково-практичний коментар до ст. 40 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 40 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 40.     Особи, які можуть бути представниками

1.  Представником у суді може бути адвокат або інша
особа, яка
досягла вісімнадцяти
років, має цивільну процесуальну дієздатність
і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді,
за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.

2.   Одна й та
сама особа не може бути одночасно представником
іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо
предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні
.1.  Коментована
стаття висовує головні вимоги до осіб, які мо­жуть виступати представниками в
суді. Перша вимога є професій­
ною –
представниками можуть бути адвокати. Вони володіють
значними навичками юридичної діяльності,
необхідними юридич­
ними знаннями.
Тому не випадково ст. 59 Конституції України пе­
редбачає, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та
надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та ін­ших державних
органах в Україні діє адвокатура.

2.  Представниками
у суді можуть бути й інші особи, які не від­повідають першій вимозі, але до них
коментована стаття висуває чотири інші вимоги: 1) вони повинні бути повнолітніми;
2) мати
цивільну процесуальну
дієздатність; 3) мати належно посвідчені повноваження на здійснення
представництва і 4) не належати до
кола
осіб, які не можуть бути представниками в суді (див. коментар
до ст. 41
цього Кодексу).

3. Частина друга даної статті забороняє – і це
цілком зрозуміло – суміщення процесуальної
ролі представника осіб, процесуальні і
матеріальні
інтереси яких протирічать один іншому.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code