Науково-практичний коментар до ст. 43 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 43 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 43.     Призначення або заміна

законного
представника судом

1.  У разі відсутності у сторони
чи третьої особи, визнаної недієз­
датною або обмеженою у цивільній дієздатності,
законного представ­
ника суд за поданням органу опіки та піклування ухвалою призначає опікуна
або піклувальника і залучає їх до участі у справі як законних
представників.

2.  Якщо при розгляді справи
буде встановлено, що малолітня чи
неповнолітня особа, позбавлена батьківського
піклування, не має
законного представника, суд ухвалою встановлює над нею відповід­но опіку чи піклування
за поданням органу опіки та піклування,
призначає опікуна або піклувальника та залучає
їх до участі у справі
як
законних представників.

3.  У разі якщо законний
представник не має права вести справу в
суді з підстав, встановлених законом, суд за
поданням органу опіки та
піклування
замінює законного представника.

4.  Звільнення опікуна чи
піклувальника в разі, якщо їх призначив
суд, і призначення ними інших осіб
здійснюються в порядку, встанов­
леному частиною другою статті 241 цього Кодексу.

(У редакції Закону України від 16.03.2006 р. N 3SS1-IV)

1. Стаття 60 ЦК передбачає 4 випадки встановлення опіки і піклування судом, які є підставами особливого
виду судового пред­
ставництва – по
призначенню суду. По-перше, суд встановлює опі­
ку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною. По-друге, суд
встановлює піклування над фізичною особою у разі обмеження
її цивільної дієздатності. Зазначені підстави
застосовуються судом
при розгляді
відповідних цивільних справ (див. коментар до глави
2 розділу 4 цього
Кодексу).

2. Третьою підставою призначення законного представника
у
особі опікуна є обставина, якщо при
розгляді справи буде встанов­лено, що малолітній позбавлений батьківського
піклування, а якщо 
такою особою є неповнолітній – у
особі піклувальника(четверта підстава). У цих випадках згідно частини другої
коментованої
статті, якщо при розгляді
цивільної справи буде встановлено, як вимагає ст. 60 ЦК, відсутність
батьківського піклування, і, додат­
ково,
як вимагає коментована стаття, відсутність законного пред­
ставника, суд своєю ухвалою встановлює над
малолітньою чи не­
повнолітньою особою
відповідно опіку чи піклування за поданням органу опіки та піклування,
призначає опікуна чи піклувальника та
залучає їх до участі у справі як
законних представників.

3.  П\’ята
підстава представництва по призначенню суду є ви­падок передбачений частиною 1 коментованої статті. Якщо при розгляді цивільної справи буде виявлена
відсутність у сторони чи
третьої особи визнаної недієздатною чи
обмеженою в цивільній дієздатності,
законного представника суд за поданням органу опі­
ки і піклування своєю ухвалою призначає опікуна чи
піклувальни­
ка і залучає їх до участі у справі як законних
представників.

4.  Частина 3 коментованої статті передбачає
можливість за по­
данням органу опіки
і піклування заміни законного представника
після відкриття справи. Підставами такої заміни є заборона з боку закону
певним особам бути представниками (див. коментар до ст. 41 цього Кодексу).

5.   Частина 4 даної статті передбачає також право
суду звільнити опікуна чи піклувальника в разі якщо їх призначив суд, і
призначи­
ти опікунами чи
піклувальниками інших осіб. Про порядок здійс­
нення цих процедур (див. коментар до ст. 241 цього Кодексу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code