Науково-практичний коментар до ст. 48 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 48 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 48.    Секретар судового засідання

1. Секретар судового засідання:

1)     здійснює судові виклики
і повідомлення;

2)     перевіряє наявність та
з\’ясовує причини відсутності осіб, яких
було викликано до суду, і доповідає про це
головуючому;

3)    забезпечує фіксування
судового засідання технічними засоба­
ми;

4)     веде журнал судового
засідання;

5)     оформлює матеріали
справи;

6)     виконує інші доручення
головуючого, що стосуються розгляду
справи.

2.  Секретар судового засідання може уточнювати суть
процесу­
альної дії з метою її правильного
відображення в журналі судового 
засідання.

1.
Коментована стаття регламентує функції секретаря судово­го засідання у процесі розгляду цивільної справи та по його за­кінченні.
Секретар судового засідання у зв\’язку з його функціями є досить важливим учасником процесу, оскільки від якості його роботи
залежить не тільки успішний розгляд справи, але й успіш­ність переглядів
рішення по справі. За допомогою журналу судо­вого засідання (поряд з мотивувальною
частиною рішення), якщо
він складений
правильно, повно, можливо проаналізувати хід роз­
гляду справи: які факти досліджувались судом, які докази були по­дані, які процесуальні дії вчинялись і т. ін. Тому
секретар судового
засідання і є
такою процесуальною фігурою, відносно якої ЦПК передбачає можливість відводу за
наявності певних підстав (див.
коментар
до ст. 22 цього Кодексу). Значення секретаря судового
засідання збільшилось, оскільки за новим ЦПК він
наділений до­
датковими
повноваженнями, наприклад, забезпечувати фіксування
судового засідання
технічними засобами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code