Науково-практичний коментар до ст. 55 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 55 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 55.    Перекладач

1. Перекладачем
може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою
здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з
однієї мови на іншу,
а також особа,
яка володіє технікою спілкування з глухими, німими
чи глухонімими.

2.    Перекладач
допускається ухвалою суду за заявою особи, яка
бере участь у справі.

3.   Перекладач
має право задавати питання з метою уточнення
перекладу, відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не володіє достатніми знаннями мови, необхідними
для перекладу,
а також на оплату
виконаної роботи та на компенсацію витрат,
пов\’язаних з викликом до
суду.

4.  Перекладач
зобов\’язаний з\’являтися за викликом суду, здійс­
нювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом в процесуальних
документах, що вруча­
ються сторонам у
перекладі на їх рідну мову або мову, якою вони
володіють.

5.  За завідомо
неправильний переклад або за відмову без поваж­
них причин від виконання покладених на нього обов\’язків пере­кладач несе кримінальну відповідальність, а за
невиконання інших обов\’язків – відповідальність, встановлену законом.

1.    Коментована
стаття визначає правове становище переклада­
ча у цивільному судочинстві. Перекладачем може бути особа, яка вільно
володіє державною мовою (ст. 7 цього Кодексу визначає мову судочинства таким чином) та іншою мовою, знання якої не­обхідне для перекладу з однієї мови на іншу.
Перекладачами також
можуть бути за обставинами справи особи, які
володіють техні­кою спілкування з глухими,
німими чи глухонімими. Перекладач
допускається
ухвалою суду з ініціативи будь-якої особи, яка бере
участь у справі.

2.   До прав
перекладача належить право задавати питання з ме­тою уточнення перекладу,
відмовитися від участі у процесі, якщо він не володіє достатньо мовами для
перекладу, на оплату вико­наної роботи та на компенсацію витрат, пов\’язаних із
виконанням обов\’язків перекладача. Розмір оплати послуг перекладача обчис­люється
відповідно п.4 Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27
квітня2006р. №590 таким же чином як і спеціаліста
(див. коментар до
ст.54 цього Кодексу).

3.  Коментована
стаття покладає на перекладача певне коло 
обов\’язків, головними з яких є обов\’язок з\’явитися за викликом суду, здійснювати повний і правильний
переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом у документах суду, що 
вручаються сторонам.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code