Науково-практичний коментар до ст. 56 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 56 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 56.    Особа, яка надає правову допомогу

1.    Правову
допомогу може надавати особа, яка
с фахівцем
у галузі
права і за законом має
право на надання правової допомоги.

2.    Особа,
зазначена в частині першій цієї статті, має право: знайо­
митися з матеріалами справи, робити з них витяги,
знімати копії до­
лучених до справи
документів, бути присутнім у судовому засіданні.
Особа, яка має право на надання правової допомоги, допускається ухвалою
суду за заявою особи, яка бере участь у справі.

1.
Коментована стаття визначає правове становище особи, яка надає правову допомогу. Форми правової допомоги у
цивільному судочинстві, як уявляється, досить різноманітні. У судовій прак­тиці,
перш за все, правову допомогу особам, які беруть участь у справі, надають
адвокати та інші особи, які беруть участь у справі
як представники сторін та третіх осіб. Безумовно,
істотну правову
допомогу надають
органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси
інших осіб, і серед них особ­
ливо – Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини, прокурор та органи державної влади, органи місцевого самовряду­вання (див. коментар до ст.ст. 45 – 46 цього
Кодексу). Якщо сторона
чи третя
особа має у справі представником адвоката, сумнівно, що
вона буде залучати ще й особу, яка надає правову
допомогу. Але
ст.ст. 12 та 56 ЦПК допускають і таку ситуацію.

2. Частина 2 коментованої статті визначає, що
особа, яка надає
правову допомогу,
долучається до справи ухвалою суду за заявою відповідної особи, яка бере участь
у справі, і має бажання ко­
ристуватися
допомогою правового помічника. Останній має право
знайомитися з матеріалами справи, робити з них
витяги, знімати
копії приєднаних до
неї документів, бути присутнім у судовому за­
сіданні. Бажано б, аби ЦПК передбачив можливість та форму спіл­кування
при розгляді справи особи, яка надає правову допомогу, з
судом, особою, якій вона надає правову допомогу,
з особами, які беруть участь у справі, а також з іншими учасниками цивільного
процесу,
наприклад, із свідками та експертом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code