Науково-практичний коментар до ст. 63 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 63 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 63.  Показання свідка

1. Показання свідка – це повідомлення про відомі
йому обставини,
які мають значення
для справи. Не є доказом показання свідка, який
не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини.

1. Показання свідка – це один із найважливіших
засобів доказу­вання у цивільному процесі. Згідно з коментованою статтею, по­казання
свідка – це повідомлення про відомі йому обставини, які
мають значення для справи. У сенсі ст. 57 цього
Кодексу необхідно 
розрізняти показання свідка як докази, і показання свідка як засоби доказування. Але коментована стаття їх змішує.
Показання свідків як докази, – це фактичні дані, відомості про факти, про які
свідок
повідомляє суд. Але показання
свідка як джерело, з якого суд отри­
мує
ці фактичні дані – це засіб доказування. Тому у другому речен­
ні коментованої статті мова повинна йти про засіб
доказування.

2. Як правило, свідки повідомляють суд про
обставини, які сприймались ними особисто. Але суд допускає інколи такі пові­домлення
і тоді, коли свідки знають про обставини справи від ін­
ших осіб (показання з чужих слів). В будь-якому разі, як зазначено у
коментованій статті,
свідок повинен
знати і назвати джерело своєї обізнаності. Не мати­
муть сили засобу доказування показання свідка,
якщо він не може
назвати джерела своєї обізнаності щодо обставин справи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code