Науково-практичний коментар до ст. 64 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 64 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
64.     Письмові докази

1.        Письмовими
доказами є будь-які документи, акти, довідки,
листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають
значення для справи.

2.        Письмові
докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо
подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, мас право вимагати подання
оригіналу.

1. Письмовими доказами є предмети реального
світу, на яких знаками, літерами виражені певні дані, що містять відомості про
обставини розглядуваної справи. Це можуть бути документи,
листування
особистого або службового характеру, бирки, жетони і т. ін. Дані про факти, отже, можуть викладатися літерами, цифра­ми, стенографічними та іншими знаками. Особливе
значення цих доказів для цивільної справи полягає у тому, що вони досить по­ширені
у повсякденному житті, відрізняються високим ступенем
істинності і тривалістю. Принцип безпосередності
вимагає додава­
ти до справи, як правило, оригінали письмових доказів.

2.   Письмові
докази прийнято розділяти; за змістом – на розпо­рядчі (наприклад, наказ про
звільнення) та інформаційні (напри­
клад,
листування); за формою – у простій письмовій формі (розпис­
ка про борг) і кваліфікованій (нотаріально
посвідчений договір); за
джерелами – оригінали і копії.

3.     Письмові докази подаються до суду особами, що
беруть, участь у справі, або витребуються
судом. Вимоги суду про подачу
письмових доказів є обов\’язковими для громадян
і організацій.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code