Науково-практичний коментар до ст. 65 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 65 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
65.     Речові докази

1.     Речовими
доказами є предмети матеріального світу, що містять
інформацію про обставини, які мають значення для
справи.

2.   Речовими
доказами є також магнітні, електронні та інші носії
інформації, що містять аудіовізуальну інформацію
про обставини, що
мають значення для справи.

   1.   Відповідно
до змісту коментованої статті речовими доказа­
ми
у цивільній справі є предмети, що своїм зовнішнім виглядом,
властивостями, існуванням або місцем знаходження
служать для
суду джерелом відомостей
про обставини справи. Цим вони відріз­
няються
від письмових доказів, що цікавлять суд своїм змістом. Тому той самий предмет
матеріального світу може бути речовим
або
письмовим доказом. Так, якщо суд цікавить зміст товаротранс­
портної накладної, розписки про борг і т. ін., то
вони є письмовими
доказами, а якщо цікавить сам факт їх існування,
підчищення і т. ін., то вони є речовими доказами.

2.    На відміну від письмових доказів, речові докази є
суворо ін­
дивідуальними, незамінними.

3.   Частина 2 коментованої статті до речових доказів
імперативно
відносить також магнітні,
електронні та інші носії інформації, які
містять інформацію про обставини, що мають значення для справи. Уявляється, що це не зовсім безспірно. Має
значення не джерело ін­
формації, а в
який спосіб суд отримує з нього інформацію: із змісту
чи із зовнішніх ознак (див. п. 1 коментаря до
цієї статті).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code